Site Feedback

مسلح، ولی‌ نه خطرناک

این چند روز پیش با درس خواندن خیلی مشغول بوده ام. همچین، هیچی نبود که خواستم درباره آن نوشته باشم، همچین کمی که توانستم. ولی‌ حالا، اینجا باز آمده ام، و (با عبارت از انگلیسی‌ مستقیم گرفته) با چند عبارت‌های جدید "مسلح هستم"، و نگران نباشید، عبارت‌های دیگر واقعاً به فارسی‌ "در استفاده" می‌‌شوند، بجز آن‌، شاید.

با وجود این، این طریقه ای است که ترجیح می‌‌دهم.
After all, for each swing and a miss, I learn something new.
و این "کلید به پیشرفت" است. می‌‌دانم، برای آخرین بر، مستقیم از انگلیسی‌.

حالا، امیدوارم این بار که بین کّل اشتباهات هیچ اشتباه هجی در این متن وجود نداشته باشد. یکی امری که درباره یادگیری هم فارسی و هم زبان‌ها با استفاده از حروف عربی‌ رنجم می‌‌دهد نبودن کشف اشتباهات در نوشتن است، یعنی‌، به انگلیسی‌، اگر دو حرف در جاهای هم دیگر گذاشته شوند، معمولاً این طوری نیست، و معنی‌ هنوز روشن است.
Bring in triliteral roots, though, and
"همه این "بیرون پنجره می‌‌رود.

Okay, couldn't resist that last one.

در هر صورت، این همه برای حالاست.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  مسلح، ولی‌ نه خطرناک

  این چند روز خیلی مشغول درس خواندن بوده ام . همچنین هیچ چیز نبود که بخواهم در باره آن بنویسم . همینکه توانستم، به  اینجا برگشتم . و مسلح به چند عبارت جدید هستم ( این عبارت رو مستقیما از انگلیسی گرفته ام ) . نگران نباشید به جز آن، عبارت های دیگر واقعا در فارسی استفاده میشوند .(7)

  با وجود این (1) ، این روشی (2) است که من ترجیح میدهم .

   

  After all, for each swing and a miss, I learn something new.

  به هر حال بعد از هر سعی و خطا من چیز جدیدی یاد میگیرم .

   

  امید وارم این دفعه (3) در بین اشتباهاتم هیچ اشتباه املایی وجود نداشته باشد . یکی از اموری که در یادگیری زبان فارسی و دیگر زبان هایی که از حروف عربی برای نوشتن استفاده میکنند رنجم می دهد نبودن امکان  کشف اشتباهات در نوشته است . یعنی، در انگلیسی معمولا این طور نیست و اگر دو حرف به جای هم گذاشته شوند، معنی هنوز روشن است .

   

  Bring in triliteral roots, though, and

  همه این "بیرون پنجره می‌‌رود. ؟؟" (5)

   

  در هر صورت این تمام چیزی بود که تا الان یاد گرفته ام .(6)

   

  .............................................................................................................................................

   

  1-      "با این وجود" به کار می رود .

  2-     کلمه "روش" معادل فارسی کلمه "طریقه" است و" طریقه " یک کلمه عربی است که به زبان فارسی وارد شده است .

  3-      به جای "حالا" .

  4-      " یکی از اموری که" خیلی رسمی است.

  5-      نمی فهمم منظور شما از نوشتن این جمله چیست ؟!

  6-      فکر می کنم منظور شما این بوده است .

  7-      البته اینطور نبود ;-)

   

   

  موفق باشید

  مسلح، ولی‌ نه خطرناک

  این چند روز(اخیر) پیش با درس خواندن(بخاطر خواندن درسهایم) خیلی (گرفتار بودم)مشغول بوده ام. همچین، هیچی چیزی) نبود که خواستم (بخواهم)درباره آن نوشته باشم(بنویسم)، همچین کمی که توانستم. ولی‌ حالا(می توانم و دوباره)، اینجا باز آمده ام، و با عبارت از(به کمک جملات معادل) انگلیسی‌ مستقیم گرفته با (به)چند عبارت‌های (جمله)جدید "مسلح هستم"، و نگران نباشید، عبارت‌های دیگر(بقیه جملات را) واقعاً به فارسی‌(نوشته ام) "در استفاده" می‌‌شوند، بجز آن‌، شاید.

  با وجود این(به هر حال)، این (روش را)طریقه ای است که ترجیح می‌‌دهم.
  After all, for each swing and a miss, I learn something new.
  و(می دانم ) این "کلید به پیشرفت(من)" است. (این اخرین باری است که از انگلیسی استفاده می کنم)می‌‌دانم، برای آخرین بر، مستقیم از انگلیسی‌.

  حالا، امیدوارم این بار که (در)بین کّل اشتباهاتم هیچ اشتباهی هجی(از لحاظ هیجی کلمات) در این متن وجود نداشته باشد. (مشکلی)یکی امری که درباره یادگیری هم فارسی و هم زبان‌ها(نوشتن) با استفاده از حروف عربی‌ رنجم می‌‌دهد نبودن کشف(پیدا کردن) اشتباهاتم در نوشتن است، یعنی‌، به انگلیسی‌، اگر دو حرف در جاهای(بجای) هم دیگر گذاشته شوند، معمولاً این طوری نیست، و(که باز هم) معنی‌(ان کلمه ) هنوز روشن (باشد)است.
  Bring in triliteral roots, though, and
  "همه این "بیرون پنجره می‌‌رود. ؟؟

  Okay, couldn't resist that last one.

  در هر صورت،(انچه تا بحال نوشته ام همین است) این همه برای حالاست  ** تلاش خوبی در یاد گیری فارسی داری . همینطور ادامه بده . موفق باشی

   

   

  .

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More