Site Feedback

Học ở Yale

Học kỳ này sắp xong.Mình rất vui. Tuần sau, mình đi về nhà. Trước mình có thể về nhà, mình phải có một bài thi. Bài thi này cho lớp tiếng Việt. Mình không lo lắng tại vì mình có được chuân bị. Mình và bạn cùng lớp có lẻ chuân bị cùng nhau để tập nói và nghe. Mình nghĩ bài thi không khó, nhưng mình cũng nghĩ bài thi không dễ. Chúng tôi phải nhớ nhiều chữ. Mình cần flashcards để tập các chữ. Mình thích bài thi hơn bài viết. Học kỳ này, mình đã phải viết ba bài viết. Một bài viết có mười lăm tờ trang. Các bạn có lẻ thấy nhiều trang, nhưng bài viết này dài nhất mình đã viết.

Mình có bốn ngày đến bài thi của cuối học kỳ. Bài thi vao ngày mười bảy tháng mười hai. Mình đi về nhà vao một ngày sau đó.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Học ở Yale

  Học kỳ này sắp kết thúc, mình rất vui. Tuần sau mình sẽ về nhà. Trước khi về mình phải hoàn thành một bài thi của lớp tiếng Việt. Mình không lo lắm tại mình đã chuẩn bị rồi. Mình và các bạn cùng lớp có lẻ cần tập nói và nghe cùng nhau. Mình nghĩ bài thi sẽ không khó nhưng cũng không dễ. Bọn mình phải nhớ nhiều từ. Mình cần các flashcard để tập. Mình thích bài thi hơn bài viết. Học kỳ này mình đã phải viết ba bài viết mỗi bài mười lăm trang. Chắc các bạn thấy hơi nhiều, đó là bài dài nhất mình từng viết.

  Còn bốn ngày nữa là đến bài thi cuối kỳ, vào ngày 17 tháng 12. Mình sẽ về nhà sau đó một ngày.

   

  Bọn mình/chúng mình are plural form of mình, they are all informal.

  Bọn tôi/chúng tôi are plural form of tôi and they are formal.

  good luck! ;)

  Học ở Yale

  Học kỳ này sắp xong.Mình rất vui. Tuần sau, mình đi về nhà. Trước mình có thể về nhà, mình phải có một bài thi. Bài thi này cho lớp tiếng Việt. Mình không lo lắng tại vì mình có được chuân bị. Mình và bạn cùng lớp có lẻ chuân  lẽ chuẩn bị cùng nhau để tập nói và nghe. Mình nghĩ bài thi không khó, nhưng mình cũng nghĩ bài thi không dễ. Chúng tôi phải nhớ nhiều chữ. Mình cần flashcards để tập các chữ. Mình thích bài thi hơn bài viết. Học kỳ này, mình đã phải viết ba bài viết. Một bài viết có mười lăm tờ trang. Các bạn có lẻ có lẽ thấy nhiều trang, nhưng bài viết này dài nhất mình đã viết. 


  Mình có bốn ngày đến bài thi của cuối học kỳ. Bài thi vao ngày mười bảy tháng mười hai. Mình đi về nhà vao một ngày sau đó.

  Maybe = có lẽ ( lẽ not lẻ )

  preperation = chuẩn bị ( chuẩn bị not chuân bị)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More