Site Feedback

Introducing myself

Konnichi wa, watashi wa Raveena Paul desu. Watashi wa ni-juu ne sai desu. Nihonwa daisuki desu! I love the traditions, the culture, the people, the crazy clothes :) watashi wa nihongo ga heta desuga, ganbarimasu.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Introducing myself

  じこしょうかい

  Konnichi wa, watashi wa Raveena Paul desu.

  こんにちは、わたしは れべえな ぱうる です。

  Watashi wa ni-juu nei sai desu. Nihonwaga daisuki desu!

  わたしは にじゅう(22) さいです。にほんだいすきです。

  I love the traditions, the culture, the people, the crazy clothes :)

  watashi wa dentou,bunka,hitobito,okashina huku wo aishiteimasu.

  わたしは でんとう、ぶんか、ひとびと、おかしなふくを あいしています


  watashi wa nihongo ga heta desuga, ganbarimasu.

  わたしはにほんごがへたですが、がんばります。

  Introducing myself

  Konnichi wa, watashi wa Raveena Paul desu. Watashi wa ni-juu ni sai desu. Nihonwa daisuki desu! I love the tradition, the culture, the people, the crazy clothes :) watashi wa nihongo ga heta desuga, ganbarimasu.

   

  ひらがなでいいとおもいます。 がんばってくださいね!

   

  Konnichi wa, watashi wa Raveena Paul desu. Watashi wa ni-juu ni sai desu. Nihonga daisuki desu! I love the traditions, the culture, the people, the crazy clothes :) watashi wa nihongo ga heta desuga, ganbarimasu.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Japanese

  Show More