Site Feedback

Ở Nhà

Mình rất vui tại vì ở nhà và học kỳ này kết hôn. Mình thấy thành phố Houston dễ chịu vào mùa đông. Houston vẫn ấm. Má mình ghết thời tiết ấm áp. Má mình thích lạnh hơn nóng. Mình không hiểu. Khi trời lạnh, đi ra ngoài khó nhưng khi trời nóng, đi ra ngoài rất vui vẻ.

Em gái và mình đã mua sắm hôm qua để mua quà cho ba má của chúng tôi. Giáng sinh ngày kia. Giáng sinh sớm quá. Mình vẫn còn mua sắm quà cho một em gái. Alana mười bảy tuổi vì vạy chúng tôi thích những cùng điều mặc dù mình hai mươi mốt tuổi. Mình phải chọn có đước cài gì cho em. Bây giờ, mình định mua sắm quấn aó cho em.

Hạnh phúc ngày lễ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ở Nhà

  Mình rất vui tại vì ở nhà và học kỳ này kết hôn.Mình rất vui vì được ở nhà và sẽ kết hôn vào học kỳ này.

  Mình thấy thành phố Houston dễ chịu vào mùa đông. Houston vẫn ấm.

  Má mình ghết thời tiết ấm áp.Má mình ghét thời tiết ấm áp.

  Má mình thích lạnh hơn nóng. Mình không hiểu. Khi trời lạnh, đi ra ngoài khó nhưng khi trời nóng, đi ra ngoài rất vui vẻ.

  Em gái và mình đã mua sắm hôm qua để mua quà cho ba má của chúng tôi.

  Giáng sinh ngày kia. Ngày kia là Giáng Sinh.

  Giáng sinh sớm quá. Giáng Sinh đến sớm quá.

   

  Mình vẫn còn mua sắm quà cho một em gái.

  Alana mười bảy tuổi vì vạy chúng tôi thích những cùng điều mặc dù mình hai mươi mốt tuổi. Mặc dù mình hai mươi mốt tuổi còn Alana mười bảy tuổi nhưng chúng tôi cùng thích những điều giống nhau.

   

  Mình phải chọn có đước cài gì cho em. Mình phải chọn được một cái gì đó cho em. 

  Bây giờ, mình định mua sắm quấn aó cho em. Bây giờ, mình định mua sắm quần áo cho em. 

  Hạnh phúc ngày lễ. Ngày lễ vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ!

  Ở Nhà

  Mình rất vui tạiđược ở nhà và sẽ kết hôn học kỳ này. Mình thấy thành phố Houston dễ chịu vào mùa đông. Houston vẫn ấm. Má mình ghét thời tiết ấm áp. Má mình thích lạnh hơn nóng. Mình không hiểu. Khi trời lạnh, đi ra ngoài khó chịu nhưng khi trời nóng, đi ra ngoài rất vui vẻ / dễ chịu. (I think you should use "dễ chịu" here) 


  Em gái mình và mình (or mình và em gái) đã đi mua sắm hôm qua để mua quà cho ba má của chúng tôi. Giáng sinh ngày kia. Giáng sinh đến/tới sớm quá. Mình vẫn còn mua sắm mua/sắm quà cho một em gái. Alana mười bảy tuổi vì vậy chúng tôi thích những cùng điều giống nhau mặc dù mình hai mươi mốt tuổi. Mình phải chọn được cái gì cho em. Bây giờ, mình định mua sắm quần áo cho em.

  Ngày lễ vui vẻ!

   

  You should use words consistently: use only tôi or mình in the whole of the note. ^^

   

   

  Hạnh phúc ngày lễ Ngày lễ hạnh phúc! (ý chị là chúc Giáng sinh hạnh phúc? )

  Ở Nhà

  Mình rất vui tại vì được nghỉ ở nhà và cuối học kỳ này sẽ kết hôn. Mình thấy thành phố Houston dễ chịu vào mùa đông. Houston vẫn ấm. Má mình ghết ghét (em nghĩ là nên dùng "không thích") thời tiết ấm áp. Má mình thích lạnh hơn nóng. Mình không hiểu tại sao mà khi trời lạnh, đi ra ngoài sẽ cảm thấy khó chịu nhưng khi trời nóng, đi ra ngoài rất vui vẻ.

  Hôm qua em gái và mình đã mua sắm để mua quà cho ba má của chúng tôi.Ngày kia là Giáng sinh. Giáng sinh tới sớm quá. Mình vẫn còn chưa mua sắm quà cho một em gái. Alana mười bảy tuổi vì vậy chúng tôi thích những điều giống nhau cùng điều (hoặc chị có thể nói là "chúng tôi có sở thích giống nhau) mặc dù mình hai mươi mốt tuổi. Mình phải chọn có đước cái gì đó cho em. Bây giờ, mình định mua sắm quấn aó cho em.

  Hạnh phúc ngày lễ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More