Site Feedback

Xin chào! Giới thiệu của tôi

Xin chào! Tôi tên là Minh. Tôi đến tự Hồng Kông. Tôi là một sinh viễn và một thành viên của Wikipedia tiếng Trung và Wikipedia tiếng Quảng Đông. Tôi thích đọc sách và truy cập Internet.

Tôi biệt nói tiếng Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Quảng Đông. Tôi có thể nói mọt chút tiêng Việt và tiếng Malay. Tôi muốn học tiếng Việt dể hiểu lịch sử, văn hóa và thới sự Việt Nam.

Tôi muốn làm cho người ban từ nhà nước Đông Nam Â, bao gồm cả Việt Nam. Rất vui được gặp anh chị. Cám ơn.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin chào! Giới thiệu của tôi Tôi xin tự giới thiệu về bản thân
  Xin chào! Tôi tên là Minh. Tôi đến tự từ Hồng Kông. Tôi là một sinh viễn viên và một thành viên của Wikipedia tiếng Trung và Wikipedia tiếng Quảng Đông. Tôi thích đọc sách và truy cập Internet.

  Tôi biệt biết nói tiếng Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Quảng Đông. Tôi có thể nói mọt một chút tiêng Việt và tiếng Malay. Tôi muốn học tiếng Việt dể để hiểu lịch sử, văn hóa và thới thời sự Việt Nam.

  Tôi muốn làm cho người ban từ nhà nước kết bạn với những người đến từ Đông Nam  , bao gồm cả Việt Nam. Rất vui được gặp anh chị các bạn. Cám ơn.
  *************************
  你写得很好!

  Tiếng Việt của bạn rất khá. Bạn nên chú ý thêm về phần thanh điệu (chính tả) ^^

  Xin chào! Giới thiệu của tôi

  Xin chào! Tôi tên là Minh. Tôi đến tự (từ) Hồng Kông. Tôi là một sinh viễn (viên) và một thành viên của Wikipedia tiếng Trung và Wikipedia tiếng Quảng Đông. Tôi thích đọc sách và truy cập Internet.

  Tôi biệt (biết) nói tiếng Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Quảng Đông. Tôi có thể nói mọt (một) chút tiêng Việt và tiếng Malay. Tôi muốn học tiếng Việt dể (để) hiểu lịch sử, văn hóa và thới (thời) sự Việt Nam.

  Tôi muốn làm cho người ban (bạn) từ nhà nước Đông Nam  (Á), bao gồm cả Việt Nam. Rất vui được gặp anh chị. Cám ơn.

  Xin chào! Giới thiệu của tôi

  Xin chào! Tôi tên là Minh. Tôi đến từ Hồng Kông. Tôi là một sinh viên và cũng là một thành viên của Wikipedia tiếng Trung và Wikipedia tiếng Quảng Đông. Tôi thích đọc sách và truy cập Internet.

  Tôi biết nói tiếng Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Quảng Đông. Tôi có thể nói một chút tiếng Việt và tiếng Malay. Tôi muốn học tiếng Việt để hiểu lịch sử, văn hóa và thời sự Việt Nam.

  Tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người ở các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Rất vui được gặp anh chị. Cám ơn.

  Xin chào! Giới thiệu của tôi

  Xin chào! Tôi tên là Minh. Tôi đến từ Hồng Kông. Tôi là một sinh viên và một thành viên của Wikipedia tiếng Trung và Wikipedia tiếng Quảng Đông. Tôi thích đọc sách và truy cập Internet.

  Tôi biết nói tiếng Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Quảng Đông. Tôi có thể nói mọt chút tiếng Việt và tiếng Malay. Tôi muốn học tiếng Việt để hiểu lịch sử, văn hóa và thời sự Việt Nam.

  Tôi muốn kết bạn với mọi người từ các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Rất vui được gặp anh chị. Cám ơn.

   

  -------------------

  Tiếng Việt của bạn rất khá. Cố gắng lên nhé ^_^ Lúc trước tôi rất thích xem phim Hồng Kông đấy, bây giờ thì không còn nhiều thời gian để xem nữa.

  Xin chào! Giới thiệu của tôi

  Xin chào! Tôi tên là Minh. Tôi đến tự  từ Hồng Kông. Tôi là một sinh viễn viên một thành viên của Wikipedia tiếng Trung và Wikipedia tiếng Quảng Đông. Tôi thích đọc sách và truy cập Internet.

  Tôi biệt biết nói tiếng Trung Quốc, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Quảng Đông. Tôi có thể nói mọt một chút tiêng tiếng Việt và tiếng Malay Malaysia. Tôi muốn học tiếng Việt dể để hiểu lịch sử, văn hóa và thới thời sự Việt Nam.

  Tôi muốn làm cho người ban từ nhà nước Đông Nam  Tôi muốn làm quen với các bạn ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Rất vui được gặp anh chị. Cám ơn.

   

  ----------------------------------------

  Tôi muốn làm cho người ban từ nhà nước Đông Nam  Tôi muốn làm quen với các bạn ở Đông Nam Á

  => Câu này tôi không hiểu bạn muốn viết gì, nên đã sửa lại dựa theo nội dung của đoạn văn.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More