Site Feedback

Read, if you dare :p

Ano, watashi wa Nihongo ga wakarimashita, demo jouzu ja arimasen...
Watashi wa Amerika-jin desu, watashi wa juu hachi sai (:

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Japanese

  Show More