Site Feedback

Tại sao tôi muốn nói tiếng Việt

Xin chào! Tôi tên là Jacob, va tôi muốn học tiếng Việt bỡi vì vợ của tôi là người Việt. Tôi muốn nói với mẹ vợ va ba vợ. Bây giờ tôi nói một ít, nhủng sau tôi sẽ nói nhiều lám!!!

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Tại sao tôi muốn nói tiếng Việt

  Xin chào! Tôi tên là Jacob, va tôi muốn học tiếng Việt bỡi vì vợ của tôi là người Việt. Tôi muốn nói với mẹ vợ va ba vợ. Bây giờ tôi nói một ít, nhủng sau tôi sẽ nói nhiều lám!!!

  You should learn how to pronounce Vietnamse alphabet first. About "dấu" for example '~','.'... they are hard to pronounce as an foreigner. You can ignore them because most Vietnamese still understand what you said without caring about 'dấu'.Try to learn easy and common phrase first such as 'Cám ơn em/ mẹ/ ba...', ' mẹ nấu cơm ngon quá'... DOn't be shy to ask what is it called in Vietnamese: ' Cái này (trong) tiếng Việt gọi là gì?', 'Bạn giúp tôi phát âm từ này được không/ Từ này phát âm thế nào?'.

  If you agree with a person who is older than you, you say 'Dạ/ Vâng', a person who is younger than you or at your age, you say 'ừ, ừm'.

  I hope you'll progress fast.

  Tam

  If you need further help you can send me a message.

  Tại sao tôi muốn nói tiếng Việt

  Xin chào! Tôi tên là Jacob, va tôi muốn học tiếng Việt bỡi bởi vì vợ của tôi là người Việt. Tôi muốn nói với mẹ vợ va ba vợ ba mẹ vợ (or bố mẹ vợ) . Bây giờ tôi chỉ có thể nói một ít, nhủng nhưng sau này tôi sẽ nói nhiều lám hơn 

   

  You did a good job, Jacob.

  Tại sao tôi muốn nói tiếng Việt

  Xin chào! Tôi tên là Jacob, tôi muốn học tiếng Việt bởi vì vợ tôi là người Việt. Tôi muốn nói chuyện với mẹ vợ và ba vợ tôi (bằng tiếng Việt). Bây giờ tôi chỉ nói được một ít, nhưng (hy vọng) sau này tôi sẽ nói được nhiều hơn!

  ------------------

  very good, keep moving on! see you soon! :))

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More