Site Feedback

Parad saray makatalos

 

No atalusan mo ya, sakey labat so labay ton ibaga, maswerte ka ta antam so lenguahe daray tagad diad sikatayo (talagan ag ko ibaga no taga-iner tayo pian anapen da met). Mankomento ki labat dia pian makapantungtong ti met.

Salamat tan masantos ya agew ed sikatayon amin.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Other

  Show More