Site Feedback

phonetic symbol in chinese

]shengmu list

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

single yunmu lists

a o e i u ü

compound finals
ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong
overall picture syllable

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying

sequence
a o e i u ü b p m f d t n g k h j q x zh ch sh r z s y w ai ei ui ao ou iu ie ue er an en in un ün ang eng ing ong

zhi chi ri zi ci ri ye yue ying yuan yi wu yu yin

remenber them

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in English

  Show More