Site Feedback

Můj český projekt / Rozdíly mezi Čechy a Němci

  OOPT

Měla jsem ukázkovou hodinu s novým učitelem. Bylo velmi dobře, přestože znovu jsem nemohla říct mnoho. Te je ještě velký problém. Když píšu, mám čas a můžu přemyšlet, ale když chci mluvit, vzpomenu všechna slova a všechný gramatiky. Musím to zlepšit. Proto budu studovat jenom čestinu od 1. února do 14. března. To jsou šest týdny a doufám, že potom budu umět lépe česky a že budu cítit spolehlivější s českým jazykem.

Dobře, v ukázkové hodině jsme četli text o rozdílech mezi Čechy a Němci. Autor textu myslí, že Češí mají více smysl pro humor a se směji mnohem zatímco Němci jsou často docela vačné a začinaji se hádat. Navíc věři, že v Německu se stará přespříliš o sousedech a hledá chyby v jejich chováni.

Na druhé straně, autorovi se mu nelíbí, že v Česku měl zkušenost, že musel platit více v hotelech a v obchodech když mluvil německy. Navíc se domnívá to nespravedlivě, že český učitel s dvacetiletou praxi má stejný plat jako policista bez profesionalní zkušenosti.

A co jsou moje zkušenosti s Čechy? Dobře, nechci kritizovat hodně, protože znám zemu jenom od cestovaní. Možná musím platit někdy vić, ale nicméně skoro všechno v Česku je docela levný pro mne. To je jinak v Švýčarsku nebo ve skandinávských zemích, napřiklad. Tam ceny jsou velmi výsoké pro mne a neráda nakupuju. Dosud lidé v Česku byly moc přatelské s mnou. Když říkám, že jsem fanynka Karla Gotta, často se těsí - i když nemají tolik jeho hudbu. Je jeden věc, který nemá ráda: česki řidiči jedou jako šilený a nemají žadný respekt pro chodce. Už jsem byla v situacích když jsem dostala trochu strach.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  // continued //

   

  cojaké jsou moje zkušenosti s Čechy? Dobře, nechci kritizovat hodněpříliš, protože znám zemu(i) jenom od z cestovaní. Možná musím platit někdy vícale nicméně skoro všechno v Česku je pro mne docela levnýéTo je jJinak to je v Švýčcarsku nebo ve skandinávských zemích, napřiíklad. Tam ceny jsou [ceny pro mne / pro mne ceny] velmi výysoké pro mne a neráada tam nakupuju. Dosud se lidé v Česku Čechách ke mně chovali bylyi moc přatelskés mnou. Když říkám, že jsem fanynka Karla Gotta, často se je to těsší - i když sami třeba nemají tolik rádi jeho hudbu. Je jedena věc, kterýou nemám ráda: českiští řidiči jedouzdí jako šiílenýí a nemají žadný respekt [pro chodce / k chodcům / vůči chodcům] . Už jsem byla v situacích, když jsem dostala trochu strach.

  Můj český projekt / Rozdíly mezi Čechy a Němci

  Měla jsem ukázkovou hodinu s novým učitelem. Byloa velmi dobře (ta hodina, ta učitelka), přestože znovu jsem [znovu / opět / zase] nemohla říct mnoho [říci / mluvit]. Teje ještě můj velký problém. Když píšu, mám čas a můžu přemyýšlet, ale když chci mluvit, vzpomenu (dlouho) vzpomínám na všechna slova a všechnýgramatikycká pravidla. Musím to se zlepšit. Proto budu od 1. února do 14. března studovat jenom čestinu. To jsoušest týdnyů a doufám, že potom budu umět lépe česky a že se budu cítit spolehlivější s českým jazykem v českém jazyce jistější

  Dobře, vV ukázkové hodině jsme četli text o rozdílech mezi Čechy a Němci. Autor textu si myslí, že Češíi mají [více smyslu / větší smysl] pro humor a smějií se mnohem víc, zatímco Němci jsou často docela vačné vážní a začiínajií se hádat. Navíc věřií, že v Německu se lidé staráají přespříliš o sousedechy a hledáají chyby v jejich chovánií

  Na druhé straně, autorovi se mu nelíbí, že v Česku měl zkušenost, že musel platit více v hotelech a v obchodech, když mluvil německy. Navíc se domnívá, to že je nespravedlivěé, že český učitel s dvacetiletou praxií má stejný plat jako policista bez profesionaální zkušenosti. 

  //I guess I have to stop in the middle of the text as my browser Safari 5.1.7 prompts: "Please enter between 25 and 8000 characters."// 

  Můj český projekt / Rozdíly mezi Čechy a Němci

  Měla jsem ukázkovou hodinu s novým učitelem. Byla (míněna hodina) velmi dob, přestože jsem znovu nemohlanedokázala mnoho říct (= nebyla schopna dostatečně mluvit). To je ještě velký problém. Když píšu, mám čas a můžu přemýšlet, ale když chci mluvit, tak si nevzpomenu na všechna slova a všechny gramatiky (=všechnu gramatiku). (= Při psaní mám čas na rozmyšlenou. Při mluvení nestíhám vybavovat si slovíčka a gramatiku.) Musím to zlepšit. Proto budu od 1. února do 14. března studovat jenom češtinu. To je šest týdnů a doufám, že potom budu umět lépe česky a že se budu cítit v českém jazyce spolehlivějšíjistěji.

  Dobře, v ukázkové hodině jsme četli text o rozdílech mezi Čechy a Němci. Autor textu si myslí, že Češi mají více smysl pro humor a smějí se mnohemčastěji, zatímco Němci jsou často docela vážní a začínají se hádat. Navíc věří, že v Německu se lidé (Musí být podmět.) starají přespříliš o sousedy...

  Ve frázích a slovesných vazbách následuje často po předložce akusativ, přestože předložka má vazbu s jiným pádem. Špatný pád může zcela změnit význam věty. Například:

     * Je s tím ... X Je s to... (= je schopen)

     * Mluvit za někým. (=místo) X Mluvit za někoho. (=mluvit něčím jménem)

     * Není nad tím... (=místo) X Není nad to... (Není nic lepšího...) X Nadto... (=kromě toho, ještě)

     * v kostkách X hra v kostky (=druh hazardních her)

     * Na druhé straně.. (=místo) X Na druhou stanu... (= při jiném úhlu pohledu)

  ...a hledají chyby v jejich chování.

  Na druhou stranu autorovi se mu nelíbí, že v Česku měl zkušenost, že musel platit více (=příplatek) v hotelech a v obchodech, když mluvil německy (=za služby v němčině). Navíc se domnívá to považuje za nespravedlivé, že český učitel s dvacetiletou praxí má stejný plat jako policista bez profesionalní zkušenosti (=policista bez praxe).

  A co (=A jaké) jsou moje zkušenosti s Čechy? Dobře, nechci hodně kritizovat, protože znám zemi jenom z cestovaní. Možná musím platit někdy víc, ale nicméně skoro všechno v Česku je pro mne docela levné. Jinak (=Jiné) je to například v(e) Švýcarsku nebo ve skandinávských zemích. Tam jsou pro mne ceny velmi vysoké a nerada tam nakupuju. Dosud lidé v Česku byly ke mně moc přatelští s mnou. Když říkám, že jsem fanynka Karla Gotta, často se těsí - i když nemají tolik jeho hudbu. (Neopravoval jsem. Nerozumím tomu) Je jedna věc, kterou nemám ráda. Čeští řidiči jezdí jako šílení a nemají žadný respekt k chodcům (= nejsou k chodcům ohleduplní.). Už jsem byla v situacích, když jsem dostala trochu strach.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Czech

  Show More