Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

سلام بر همهگی
من دانشجوی رشته ی زبان فارسی دانشگاه مطالعاط خارجی توکیو هستم
در آنجا هر روز فارسی می خوانم
زبان مادری من ژاپنی است و در ژاپن بزرگ شده ام
می خوام یک روز به ایران بروم و با مردم آنجا زیاد حرف بزنم
سرگرمی من نواختن ساز است
لطفاً عکس من را ببینید

Share:

 

8 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  سلام بر همهگی
  من دانشجوی رشته ی زبان فارسی دانشگاه (مطالعات)مطالعاط خارجی توکیو(هستم و) هستم
  در آنجا هر روز فارسی می خوانم
  زبان مادری من ژاپنی است و در ژاپن بزرگ شده ام
  می خواهم یک روزی به ایران (بیایم)بروم و با مردم آنجا (رودررو صحبت کنم) زیاد حرف بزنم
  سرگرمی من (موسیقی و) نواختن ساز است
  لطفاً عکس من را ببینید

   

   

  ** کارت خوبه .افرین. همینطور به نوشتن ادامه بده .موفق باشی.

  First notebook entry: Introducing myself

  سلام بر همگی
  من دانشجوی رشته ی زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو هستم
  در آنجا هر روز فارسی می خوانم
  زبان مادری من ژاپنی است و در ژاپن بزرگ شده ام
  می خوام یک روز به ایران بروم و با مردم آنجا  حرف بزنم
  سرگرمی من نواختن ساز است
  لطفاً عکس من را ببینید

   

  خیلی عالی نوشتی. آفرین بر تو. بهترین  آرزوها رو واست دارم. موفق باشی

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More