Site Feedback

นิรันตร์

ดิฉันมีความเห็น นิรันตร์ไม่ธรรมดา
มันก็คือจะไม่ได้มีความสุข สมบูรณ์...หรืออะไร
เป็นก็เห็นเขาก็มีความรักกัน แล้วก็ คนรักกันคนรักของเขา
เขาก็พูอกันว่า “ฉันจะรักเธอตลอดไป ชั่วนิรันตร์”
จริงๆแล้ว เราไม่รู้นิรันตร์เป็นเท่านาน หรือว่าอยู่จริงหรือเปล่า
ดังนั้น สองคนรักกันไม่ต้องการพูอมัน ก็อย่าสัญญา อย่าสาบาน
เพียงแค่ ตำทุกวันไห้ดีดี ไห้มันดีกว่านิรันตร์

Sorry, I'm not sure about the usage of punctuation in Thai and I just have a try. >_<

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections


  นิรันร์
   这个字有两种写法,可以写 “นิรันดร” 读 “นิ-รัน-ดอน” 或者 “นิรันดร์” 读“นิ-รัน”,意思和用法完全一样。
   

  ดิฉันมีความเห็น นิรันร์ไม่ธรรมดา
  我不太清楚你要说的是不是 “我对นิรันดร์ 有不同的看法”。 如果是这个意思的话,那就可以这么说。。。
  ดิฉัน(或者 ฉัน) มีความเห็นเรื่อง "นิรันดร์" ที่ต่างออกไป(或者 ที่ไม่เหมือนคนอื่น)” 

  มันก็คือจะไม่ได้มีความสุข สมบูรณ์...หรืออะไร
  我觉得句中的 “สมบูรณ์” 听起来有点奇怪,不太自然。不过要按照这个句子来翻译的话,就这么说。。。
  "คือ มันไม่ได้จะทำให้มีความสุข ความสมบูรณ์ หรืออะไรทำนองนั้นเลย"

  เป็นก็เห็นเขาก็มีความรักกัน แล้วก็ คนรักกันคนรักของเขา เขาก็พูอกันว่า “ฉันจะรักเธอตลอดไป นิรันร์” 

  "เห็นพอเวลาใครมีความรัก เขาก็(มัก) จะพูดกับคนรัก(或者คู่รัก) ของเขาว่า "ฉันจะรักเธอตลอดไปชั่วรันดร์"" 


  จริงๆแล้ว เราไม่รู้นิรันร์เป็นเท่านาน หรือว่าอยู่จริงหรือเปล่า
  จริงๆ แล้ว(或者อันที่จริง) เราไม่อาจ(或者สามารถ) รู้ได้ว่านิรันดร์นั้นยาวนานแค่ไหน หรือมีอยู่จริงหรือเปล่า(或者หรือไม่) 

  ดังนั้น สองคนรักกันไม่ต้องการพูอมัน ก็อย่าสัญญา อย่าสาบาน
  句中的“พูอมัน”你是打错了,泰语中没有这个词。我猜猜你要说的是“ผูกพัน”?,我改为。。。
  ดังนั้น เมื่อคนสองคนรักกัน หากไม่ต้องการจะผูกพันกัน ก็อย่าสัญญา อย่าสาบาน

  เพียงแค่ ตำทุกวันไห้ดีดี ไห้มันดีกว่านิรันร์
  เพียงแค่(或者ขอแค่) ทำทุกๆ วัน(或者แต่ละวัน) ให้ดีที่สุด มันดีกว่าที่จะมาคาดหวังให้ความรักเป็นนิรันดร์


  希望会对你有帮助:)

  นิรันร์   

  ดิฉันมีความเห็นนิรันตร์ ที่แตกต่าง(better than ไม่ธรรมดา)
  มันก็คือจะไม่ได้มีความสุข สมบูรณ์...หรืออะไร
  เป็นก็เห็นใครๆ เขาก็มีความรักกัน แล้วก็ คนรักกัน คนรักของเขา
  เขาก็พูอบอกกันว่า “ฉันจะรักเธอตลอดไป ชั่วนิรันร์”
  จริงๆแล้ว เราไม่รู้ว่าความเป็นนิรันร์เป็นเท่านานนั้นนานเท่าใด หรือว่าอยู่จริงหรือเปล่า
  ดังนั้น สองคนรักกันไม่ต้องการพูอมันผูกพันธ์ ก็อย่าสัญญา อย่าสาบาน
  เพียงแค่ ตำทำทุกวันไห้ดี(ดีดี=ดีๆ) ห้มันดีกว่าเดิมนิรันตร์

  Sorry, I'm not sure about the usage of punctuation in Thai and I just have a try. >_<

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More