Site Feedback

Хаjде да се упознаемо! :)

Бог свим! Сам овде први пут. Jеден од моjих заноса jе изучавање страних jезика. Иако ме се свиђа све необично, такви jезици као енгелски, немачки, француски не ме привлаче. Свиђаjу се ме славенски jезици (особито чешки, бугарски, српски, хрватски), грчки, шпански.

Наjпре освоjио сам чешки. Уколико руски jе моj матерњи jезик, ово ниjе било замршено. Кад сам у 2011 године био у Прази, говорио сам тамо само чешки. Људи (људе) су мене потпуно добро схватали. Било jе мени веома драго од тога (што jа сам могу да говорим страни jезик без речника).

Па сада хоћу да остварим слично са хрватским/српским jезиком. Утолико више што се особито ми свиђа због свог уређења.

Зато га сада изучавам у поjачаном режиму (много читам, преводим). Мило ми ће (буде) да општим са вама.

Идући пут испричаћу о себе. Чао! :)

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Хаjде да се упознамо! :)

  Поздрав свима! Ја сам овде први пут. Jедан од моjих заноса jе изучавање страних jезика. Иако ми се свиђа све необично, jезици као енгелски, немачки, француски не ме привлаче. Свиђаjу се ме славенски jезици (особито чешки, бугарски, српски, хрватски), грчки, шпански.

  Наjпре сам научио чешки. Руски jе моj матерњи jезик па ми ово ниjе било тешко. Када сам у 2011 години био у Прагу, говорио сам само чешки. Људи су ме потпуно схватали. Било ми jе веома драго (што сам могу да говорим страни jезик без речника).

  Сада хоћу да остварим слично са хрватским/српским jезиком. Утолико више што се особито ми свиђа због свог уређења.

  Зато га сада изучавам у поjачаном режиму (много читам, преводим). Мило ми је да причам са вама.

  Идући пут испричаћу о себи. Ћао! :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Serbian

  Show More