Site Feedback

روز والنتاین

فردا در ژاپن روز چهاردهم فوریه است.
این روز ،روز والنتاین نامیده اند و رسم جالب دارد.
زنان و دختران به مردان و پسران شکلات هدیه می کنند.
مثلاً مادر به پسر یا شوهر شکلات می دهد.
ولی، جالبترین رسم این است که : زیادی از دختران به پسرانی را که آنها دوست دارند شیرینیی را که آنها خودشان درست کردند هدیه می کنند.
پس همه ی پسران نگران باشند که بتوانند از دختران شکلات بگیرند یا نه.

من دوست دختر عزیزم دارم و فردا روز تمام با هم می گذرانیم.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  روز والنتاین

  فردا در ژاپن روز چهاردهم فوریه است.
  این روز را ،روز والنتاین نامیده اند و رسم جالبی دارد.
  زنان و دختران به مردان و پسران شکلات هدیه می کنند.
  مثلاً مادر به پسر یا شوهر شکلات می دهد.

  ولی، جالبترین رسم این است که : دختران بسیاری به پسرهای مورد علاقه خود شیرینی را که خودشان درست کردند هدیه می دهند. 

  پس همه ی پسران نگران هستنند که  آیا می توانند از دختران شکلات بگیرند یا نه.

  .و من فردا ,  تمام روز را با دوست دختر عزیزم می گذرانمم 

  روز والنتاین

  فردا در ژاپن روز چهاردهم فوریه است.
  این روز ،(به نام) روز والنتاین (نامگذاری شده است)نامیده اند و رسم جالبی دارد.
  زنان و دختران به مردان و پسران شکلات هدیه می(دهند) کنند.
  مثلاً مادر به پسر یا شوهرش شکلات می دهد.
  ولی، جالبترین رسم این است که : زیادی(بسیاری) از دختران به پسرانی را که آنها(را) دوست دارند شیرینیی را که آنها خودشان درست کرده اند هدیه می (دهند)کنند.
  پس(به همین خاطر) همه ی پسرهاان(باید) نگران (این)باشند که(ایا می توانند) بتوانند از(دوست) دخترهایشان ان شکلات بگیرند یا نه.

  من دوست دختر عزیزی م دارم و(که) فردا (را)روز تمام با هم می گذرانیم.

  (من می خواهم  فردا را با دوست دختر عزیزم  بگذرانم)

   

   

  ** افرین.خیلی خوب نوشته ای.همینطور ادامه بده.موفق باشی.

  روز والنتاین

  فردا در ژاپن روز چهاردهم فوریه است. 

  این روز را (روز) والنتاین نامیده اند و رسم ( و رسوم) جالبی دارد. 

  .فردا چهاردهم فوریه است روزی که آن را والنتاین نامیده اند، ژاپنی ها در این روز رسم جالبی دارند

  (زنان و دختران به مردان و پسران شکلات هدیه می کنند.  (میدهند

  مثلاً مادر به پسر و یا شوهرش شکلات هدیه می دهد.
  ولی، جالبترین رسم این است که : زیادی خیلی از دختران به پسرانی را که آنها دوست دارند(به مرد مورد علاقه شان)  شیرینیی

  را که آنها خودشان درست کرده اند، هدیه می کنند.

  خیلی از دختران شیرینی دست پخت خودشان را به پسر مورد علاقه شان هدیه میدهند
  پس همه ی پسران نگران باشند اند که آیا ب میتوانند از دختران شکلات بگیرند یا نه.

  من دوست دختر عزیزیم دارم و فردا روز تمام روز را با هم می گذرانیم.

  فردا، تمام روز را با دوست دختر عزیزم می گذرانم

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More