Site Feedback

Gia đinh

 

Xin Chào,

Tôi có gia đinh lớn, hạnh phúc. Thường.

Tôi có mot con ga va hai con trai Chúng tôi có một con chó lớn và hai con méo.

Tôi thích học tiệng viet.

Cam ơn cac bạn.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Gia đinh

  Xin Chào,

  Tôi có một gia đình lớn, (và) hạnh phúc. Thường (i don't understand).

  Tôi có một con gái và hai con trai. Chúng tôi có một con chó to và hai con mèo.

  Tôi thích học tiếng Việt.

  Cảm ơn các bạn.

  Gia đình

  Xin chào,

  Tôi có một gia đình lớn, hạnh phúc.  

  Tôi có một con gái  hai con trai. Chúng tôi có ( nuôi) một con chó to và hai con mèo 

  Tôi thích học tiếng việt

  Cám ơn các bạn.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More