Site Feedback

Příběh: Láska na první pohled (Čeština pro život, strana 14)

  OOPT

Minulý rok stravila Marcela letní dovolenou v Italii. Každý den šla s kamarádkou na pláži. Když plavala v moři, dostala najednou křeče na nohy a skoro se utopila. Na štěstí italský muž ji uviděl a ji zahranil. Muž se jmenoval Max. Marcela mu byla moc vděčná a oba oslavili šťastného konce v malém baru. Potom prožili společně hezký týden a zažili hodně legrace. Přes den chodili na vylety a Max ukázal Marcele jeho domov. Večer tancovali často v diskoteky. V poslední den jeli na lodi po moři a večer šli na procházku po plaži. Během týdnu zamilovali se do sebe a když přišel den odjezdu domů, Marcela nechtěla opustit Maxa. Ale neměla jinou možnost. Teď se píšou denně, Max se ucí česky a Marcela se učí italsky. Doufáji, že brzy budeme zase společně.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Příběh: Láska na první pohled (Čeština pro život, strana 14)

  Minulý rok strávila Marcela letní dovolenou v Itálii. Každý den šla s kamarádkou na pláži.

  Jít na pláži (6. pád). = pláž je místem celého pohybu

  Jít na pláž (4. pád). = pohyb začíná mimo pláž, pláž je cílem pohybu

  Když plavala v moři, dostala najednou křeče nado nohy a skoro se utopila. Na štěstí ji uviděl italský muž a zahránil ji.

  České příklonky (enkliky) mají vlastní slovosled. U vět začínajících dlouhou spojkou/částicí jsou hned za ní. U ostatních vět následují hned za prvním větným členem. Při více příklonkách v jedné větě je pořadí příklonek následující:

    * spojka -li,

    * pomocné sloveso být (bych, bys, by, bychom, byste, jsem, jsi/-s, jsme, jste), tj. kondicionály a minulý čas

    * si, se

    * krátká osobní zájmena, dativ (ti, mi, mu...)

    * krátká osobní zájmena, akuzativ (to, tu, ho...)

  Výjimky z uvedených pravidel jsou vzácné.

  Muž sejmenoval Max. Marcela mubyla moc vděčná a oba oslavili šťastného koncešťastný konec (4. pád) v malém baru.

  V předchozích dvou větách jsou příklonky (se, mu) umístěny správně.

  Potom prožili společně hezký týden a zažili hodně legrace. Přes den chodili na výlety a Max ukázal Marcele jeho (=svůj) domov. Večer často tancovali v diskotekyna diskotékách. V poslední den jeli na lodi po moři a večer šli na procházku po pláži. Během týdne se (slovosled příklonek) do sebe zamilovali a když přišel den odjezdu domů, Marcela nechtěla opustit Maxe. Ale neměla jinou možnost. Teď si píšou denně, Max se učí česky a Marcela se učí italsky. Doufají, že brzy budou zase společně (=spolu).

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Czech

  Show More