Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Nihongo o naraitai no de Nihongo mo Nihon mo Nihonjin ga daisuki no. Eigo o hanashimasu ga Supeingo mo hanasu koto ga dekimasu. Watashi no sumi wa taekwondo shitari Nihongo o naraitari ongaku o kiitari desu.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Nihongo o naraitai no desu.

  Nihongo mo Nihon mo Nihonjin mo daisuki nodesu. Eigo o hanashimasu ga Supeingo mo hanasu koto ga dekimasu. Watashi no syumi wa taekwondo wo shitari Nihongo o naraitarinarattari ongaku o kiitari surukotodesu.

   

   

  Comment

  Good!! If you will be able to write hiragana and Kanji, it will be perfect! :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Japanese

  Show More