Site Feedback

Tiếng việt

[I can barely put sentences together, but I'm mainly practicing remembering words and phrases, as well as typing, spelling, tone marks, etc.]


Chào các em! Các em khỏe không? Đang làm gì?
Hello everyone! [I know it assumes younger; it's all I know!] How are you? What are you doing?

Tôi đang bắt đào học chậm tiếng việt. Tôi nói châm.
I am studying vietnamese slowly. I speak slowly.

Tôi không có giáo viên. :D Tôi có Việt Nam bạn. Cô gái rất đẹp, mọt em đẹp quá, hihi.
I have Vietnamese friends. The girls are very pretty, one is so beautiful, heehee.

Chúc mừng năm mớí. Vạn sự như ý!
Happy new year! 万事如意!

Random phrases:

Xong chưa?
Are you finished?

Món này rất ngon!
This (dish) is really good!


Cảm ơn!
Thank you!

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Tiếng việt

  [I can barely put sentences together, but I'm mainly practicing remembering words and phrases, as well as typing, spelling, tone marks, etc.]


  Chào các em! Các em khỏe không?Các em đang làm gì vậy?
  Hello everyone! [I know it assumes younger; it's all I know!] How are you? What are you doing?

  Tôi đang bắt đào học chậm tiếng việt. Tôi nói châm.
  I am studying vietnamese slowly. I speak slowly. (Tôi đang học tiếng Việt từ từ. Tôi nói chậm)

  Tôi không có giáo viên. :D Tôi có Việt Nam bạn. Cô gái rất đẹp, mọt em đẹp quá, hihi. (Tôi có những người bạn Việt Nam. Các cô gái rất xinh, có một cô thì tuyệt đẹp).
  I have Vietnamese friends. The girls are very pretty, one is so beautiful, heehee.

  Chúc mừng năm mớí. Vạn sự như ý!
  Happy new year! 万事如意!

  Random phrases:

  Xong chưa?
  Are you finished?

  Món này rất ngon!
  This (dish) is really good!


  Cảm ơn!
  Thank you!

  Tiếng việt

  [I can barely put sentences together, but I'm mainly practicing remembering words and phrases, as well as typing, spelling, tone marks, etc.]


  Chào các em! Các em khỏe không? Đang làm gì?
  Hello everyone! [I know it assumes younger; it's all I know!] How are you? What are you doing?

  -->Chào các em/bạn/anh/chị !

  Tôi đang bắt đào đầu học chậm tiếng việt. Tôi nói châm chậm.
  I am studying vietnamese slowly. I speak slowly.

  Tôi không có giáo viên. :D Tôi có bạn Việt Nam bạn. Các cô gái rất đẹp/dễ thương, mọt em đẹp quá trong đó có một cô rất đẹp, hihi.
  I have Vietnamese friends. The girls are very pretty, one is so beautiful, heehee.

  Chúc mừng năm mớí. Vạn sự như ý!
  Happy new year! 万事如意!

  Random phrases:

  Xong chưa?
  Are you finished?

  Món này rất ngon!
  This (dish) is really good!


  Cảm ơn!
  Thank you!

  Tiếng việt

  [I can barely put sentences together, but I'm mainly practicing remembering words and phrases, as well as typing, spelling, tone marks, etc.]


  Chào các em! Các em khỏe không? Đang làm gì?
  Hello everyone! [I know it assumes younger; it's all I know!] How are you? What are you doing? (good)

  Tôi đang bắt đào học chậm tiếng việt. Tôi nói châm. (I really dont understand who can write Vietname like that, I think may something here you translated form English text in to Vietnamese. After that used the translated text and translated back) This Vietnamese sentence should be "Tôi đang được đào tạo tiếng Việt một cách từ từ, chậm dãi. Vì vậy tôi nói chậm" ( I am trained Vietnamese slowly. So, I speak slowly.)
  I am studying vietnamese slowly. (So,) I speak slowly. --> Tôi đang học tiếng anh một cách chậm dãi (chậm nhưng chắc chắn - slow but stable).  Tôi không có giáo viên. :D Tôi có Việt Nam bạn bạn Việt Nam. Những Cô gái rất đẹp, trong đó có một em rất xinh (đẹp quá) mọt em đẹp quá, hihi.
  I have no Vietnamese teacher. However, I have Vietnamese friends. The girls are very pretty, one is so beautiful, heehee.

  Chúc mừng năm mớí. Vạn sự như ý!
  Happy new year! 万事如意!

  Random phrases:

  Xong chưa?
  Are you finished?

  Món này rất ngon!
  This (dish) is really so good!


  Cảm ơn! Cám ơn (need difference bettween cảm (cảm is wrong - but some ppl still use it and cám - exactly)
  Thank you!

  CORRECTION:

     *(O) = True

     *(X)= False

  Tiếng việt

  [I can barely put sentences together, but I'm mainly practicing remembering words and phrases, as well as typing, spelling, tone marks, etc.]


  1. Chào các em! Các em khỏe không? Đang làm gì?  (O)
  Hello everyone! [I know it assumes younger; it's all I know!] How are you? What are you doing?

  2. Tôi đang bắt đào học chậm tiếng việt. Tôi nói châm. (X)
  I am studying vietnamese slowly. I speak slowly.

  -> Tôi đang bắt đầu học tiếng Việt. Tôi nói chậm.

  3. Tôi không có giáo viên. :D Tôi có Việt Nam bạn. Cô gái rất đẹp, mọt em đẹp quá, hihi. (X)
  I have Vietnamese friends. The girls are very pretty, one is so beautiful, heehee.

  -> Tôi không có giáo viên. Tôi có bạn Việt Nam. Các bạn gái rất xinh, có 1 em đẹp nhất.

  4. Chúc mừng năm mớí. Vạn sự như ý! (O)
  Happy new year! 万事如意!

  Random phrases:

  5. Xong chưa? (O)
  Are you finished?

  6. Món này rất ngon! (O)
  This (dish) is really good!


  7. Cảm ơn! (O)
  Thank you!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More