Site Feedback

Pin yin

Tajia hao
Wo jiao Si Han
Wo si xue sheng
Wo shi Taigua ren
Wo shi ba shui
Wo shang gao zhong er nian ji

Wo hui shuo han yu (bu da)

(对不起,我不能写在中国, 只有拼音) xie xie

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Pin yin

  Ta(Da)jia hao
  Wo jiao Si Han
  Wo si (shi) xue sheng
  Wo shi Taigua (tai guo)ren
  Wo shi ba shui (sui)
  Wo shang gao zhong er nian ji

  Wo hui shuo han yu (bu da)(duo)

  (对不起,我不能写在中国 ( do you mean you can't type in Chinese? If you do, it will be 我不能写汉字, 只有拼音) xie xie

   

  希望有帮助到你。:)

   


  Pin yin

  Dajia hao
  Wo jiao Si Han
  Wo shi xue sheng 

  Wo shi Taiguo ren
  Wo shi ba shui 
  Wo shang gao zhong er nian ji

  Wo hui shuo han yu (bu duo)

  (对不起,我不在中国不能写, 只有拼音) xie xie

  Pin yin

  T(d)ajia hao
  Wo jiao Si Han
  Wo si xue sheng
  Wo shi Taigua(o) ren
  Wo shi ba shui (sui)
  Wo shang gao zhong er nian ji

  Wo hui shuo han yu (bu da)

  (对不起,我不()写中国中文), 只有拼音) xie xie

  ~~~~~~~

  1,"tajia hao" is wrong. it should be "da jia hao"

  2,"wo shi taigua ren" is wrong. it should be "wo shi tai guo ren"

  3,"wo shi ba shui" is wrong. it should be "wo shi ba sui".

  4,“我不能写在中国” is wrong. it should be "我不会写中文"

   

  by the way, it needs a space between every Chinese pinyin(拼音).

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More