Site Feedback

سرزمين من

سلام دوستان
شما در مورد روسيه چي ميدونين؟
اسم من پولينا هست و اهل روسيه هستم و بدليل كارم در ايران زندگي ميكنم

روسيه پناور ترين كشور جهان هستش

روسيه تا قبل قرن هجدهم يه كشور كوچك در اروپاي شرقي بوده ولي با اصلاحاتي كه پطر بزرگ انجام داد يك امپراطوري بسيار وسيع و قدرتمند ايجاد كرد حتي ايالت آلاسكاي آمريكا در قلمرو روسيه قرار داشت!!

در جنگ جهاني اول به دليل شكستهاي پي در پي روسيه از آلمان حمايت مردم از دولت امپراتوري روسيه به شدت كاهش پيدا ميكنه تا اينكه در سال 1917 در روسيه انقلاب كومونيستي به رهبري لنين به وقوع ميپيونده و آخرين تزار روسيه نيكولاي دوم از حكومت ساقط ميشه و دوران اتحاد شوروي شروع ميشه

يك دولت كارگري با قوانين خيلي سخت كومونيستي!!
شوروي به سرعت رشد ميكنه و يك كشور قدرتمند ميشه البته بعد از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم تبديل به يه ابرقدرت ميشه

شوروي به دليل رقابت تنگاتنگي كه با آمريكا داشت در بسياري از زمينه هاي علمي و ورزشي و … پيشرفت چشمگيري ميكنه به طوري كه غرب رو در رقابت فضايي مغلوب ميكنه و در المپيك كه سال اون رو يادم نيست موفق به كسب 195 مدال ميشه!!

در زمان شوروي كار براي همه به آساني پيدا ميشد، تحصيلات با هزينه دولت بود٫ دوا و درمان مجاني بود
در اون زمان ميشه گفت روسيه قدرتمند ترين كشور جهان بوده ولي متأسفانه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي روسيه نه تنها سرزمينهاي زيادي رو از دست داد بلكه جايگاه خود رو بعنوان ابرقدرت از دست داد تا حدي كه گرجستاني ها به خود اجازه تعرض به خاك روسيه رو ميدن و چچنها ادعاي استقلال از روسيه ميكنن!!

ازين كه متن من رو خوندين متشكرم :)

Share:

 

11 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  سرزمين من

  سلام دوستان
  شما در مورد روسيه چي ميدونين؟
  اسم من پولينا هست و اهل روسيه هستم و بدليل-به خاطر كارم در ايران زندگي ميكنم

  روسيه پناور ترين كشور جهان هستش

  روسيه تا قبل قرن هجدهم يه كشور كوچك در اروپاي شرقي بوده ولي با اصلاحاتي كه پطر بزرگ (کبیر) انجام داد يك امپراطوري بسيار وسيع و قدرتمند ايجاد كرد که حتي(تا جایی که) ايالت آلاسكاي آمريكا در قلمرو روسيه قرار داشت!!

  در جنگ جهاني اول به دليل (به خاطر، در پی) شكستهاي پي در پي روسيه از آلمان حمايت مردم از دولت امپراتوري روسيه به شدت كاهش پيدا ميكنه تا اينكه در سال 1917 در روسيه انقلاب كومونيستي به رهبري لنين به وقوع ميپيونده و آخرين تزار روسيه نيكولاي دوم از حكومت ساقط ميشه و دوران اتحاد جماهیر شوروي شروع ميشه

  يك دولت كارگري با قوانين خيلي سخت كومونيستي!!
  شوروي به سرعت رشد ميكنه و به يك كشور قدرتمند ميشه البته بعد از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم تبديل به يه ابرقدرت ميشه

  شوروي به دليل رقابت تنگاتنگي كه با آمريكا داشت در بسياري از زمينه هاي علمي و ورزشي و … پيشرفت چشمگيري ميكنه به طوري كه غرب رو در رقابت فضايي مغلوب ميكنه و در المپيك كه سال اون رو يادم نيست موفق به كسب 195 مدال ميشه!!

  در زمان شوروي كار براي همه به آساني پيدا ميشد، تحصيلات با هزينه دولت بود٫ دوا(دارو) و درمان مجاني/رایگان بود
  در اون زمان ميشه گفت روسيه قدرتمند ترين كشور جهان بوده ولي متأسفانه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي روسيه نه تنها سرزمينهاي زيادي رو از دست داد بلكه جايگاه خود رو بعنوان ابرقدرت از دست داد تا حدي كه/تا جایی که گرجستاني ها به خود اجازه تعرض به خاك روسيه رو ميدن و چچنها/چچنی ها ادعاي استقلال از روسيه ميكنن!!

  ازين كه متن من رو خوندين متشكرم :)

   

   شما اینقدر قشنگ فارسی می نویسید که گرفتن اشتباه به پیشرفت یادگیریتون کمک زیادی نمی کنه اگه مانع یادگیری نشه! شما چون به فارسی محاوره نوشتید، فقط میتونم بگم که متن های رسمی و مثل متن بالا، باید با زبان نوشتار رسمی نوشته بشه و از محاوره استفاده نشه. درضمن، شما جایی از فارسی دری استفاده کردید که دلیلشو فقط خودتون میتونید بفهمید.

  سرزمين من

  سلام دوستان
  شما در مورد روسيه چي ميدونين؟

  چه می دانید
  اسم من پولينا هست و اهل روسيه هستم و بدليل كارم در ايران زندگي ميكنم

  روسيه پناور پهناورترين كشور جهان هستش

  روسيه تا قبل از قرن هجدهم يه یک كشور كوچك در اروپاي شرقي بوده ولي با اصلاحاتي كه پطر بزرگ انجام داد يك امپراطوري بسيار وسيع و قدرتمند ايجاد كرد حتي ايالت آلاسكاي آمريكا در قلمرو روسيه قرار داشت!!

   در جنگ جهاني اول به دليل شكستهاي پي در پي روسيه از آلمان، (ویرگول) حمايت مردم از دولت امپراتوري روسيه به شدت كاهش پيدا ميكنه  می کند. تا اينكه در سال 1917 در روسيه انقلاب كومونيستي کمونیستی به رهبري لنين به وقوع ميپيونده می پیوندد و آخرين تزار روسيه، (ویرگول) نيكولاي دوم از حكومت ساقط ميشه  خلع می شود و دوران اتحاد شوروي شروع ميشه می شود

  .يك دولت كارگري با قوانين خيلي سخت كومونيستي!!  کمونیستی
  شوروي به سرعت رشد ميكنه می کند و يك كشور قدرتمند ميشه می شود البته  و بعد از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم تبديل به يه یک ابرقدرت ميشه  می شود

  شوروي به دليل رقابت تنگاتنگي كه با آمريكا داشت در بسياري از زمينه هاي علمي و ورزشي و … پيشرفت چشمگيري ميكنه می کند. (نقطه)به طوري كه غرب رو را در رقابت فضايي مغلوب ميكنه  می کند و در المپيك كه سال اون رو آن يادم نيست موفق به كسب 195 مدال ميشه!! می شود

  در زمان شوروي كار براي همه به آساني پيدا مي شد، تحصيلات با هزينه دولت بود٫ دوا و درمان مجاني (رایگان) بود
  در اون آن زمان ميشه می توان گفت روسيه قدرتمند ترين كشور جهان بوده ولي متأسفانه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي روسيه نه تنها سرزمينهاي زيادي رو را از دست داد بلكه جايگاه خود رو را بعنوان ابرقدرت از دست داد تا حدي كه گرجستاني ها به خود اجازه تعرض به خاك روسيه رو  را ميدن می دهند و چچنها ادعاي استقلال از روسيه ميكنن!!  می کنند

  ازين كه متن من رو خوندين متشكرم :)

  سرزمين من

  سلام دوستان
  شما در مورد روسيه (چه می دانید)چي ميدونين؟
  اسم من پولينا هست و اهل روسيه هستم و بدليل كارم در ايران زندگي ميكنم

  روسيه پناور ترين كشور جهان هست ش

  روسيه تا قبل(از) قرن هجدهم (یک)يه كشور كوچك در اروپاي شرقي بوده ولي با اصلاحاتي كه پطر (کبیر) بزرگ انجام داد يك(به یک) امپراطوري بسيار وسيع و قدرتمند ايجاد كرد ( تبدیل شد. در انزمان)حتي ايالت آلاسكاي آمريكا در قلمرو روسيه قرار داشت!!

  در جنگ جهاني اول به دليل شكستهاي پي در پي روسيه از آلمان حمايت مردم از دولت امپراتوري روسيه به شدت كاهش پيدا ميكنه(کرد) تا اينكه در سال 1917 در روسيه انقلاب(کمونیستی) كومونيستي به رهبري لنين به وقوع (پیوست)ميپيونده و آخرين تزار روسيه نيكولاي دوم از حكومت ساقط (شد) ميشه و(بدین ترتیب) دوران اتحاد شوروي شروع (شد)ميشه

  يك دولت كارگري با قوانين خيلي سخت (کمونیستی)كومونيستي!!
  شوروي به سرعت رشد(کرد) ميكنه و يك كشور قدرتمند(شد) ميشه البته بعد از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم تبديل به(یک) يه ابرقدرت (شد) ميشه

  شوروي به دليل رقابت تنگاتنگي كه با آمريكا داشت در بسياري از زمينه هاي علمي و ورزشي و … پيشرفت چشمگيري (کرد)ميكنه به طوري كه غرب رو(را) در رقابت فضايي مغلوب ميكنه(کرد) و در المپيكی كه سال (ان)اون رو يادم نيست موفق به كسب 195 مدال(شد) ميشه!!

  در زمان(اتحاد) شوروي (سابق)كار براي همه به آساني پيدا مي شد، تحصيلات با هزينه دولت بود٫ دوا و درمان مجاني بود
  در اون ( می توان)زمان ميشه گفت(در انزمان) روسيه قدرتمند ترين كشور جهان بوده ولي متأسفانه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي روسيه نه تنها سرزمينهاي زيادي(را) رو از دست داد بلكه جايگاه خود (را)رو بعنوان (یک)ابرقدرت(را هم) از دست داد تا حدي كه گرجستاني ها به خود اجازه تعرض به خاك روسيه(را دادند) رو ميدن و چچنها ادعاي استقلال از روسيه (را کردند)ميكنن!!

  ازين كه(از اینکه) متن من (را خواندید)رو خوندين متشكرم :)

   

   

  ** موفق باشی.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More