Site Feedback

Mabuhay Atoy!

These are notes from my language lesson with my italki teacher, Atoy.
http://www.italki.com/teacher/T010820569.htm

This is what I learned:
bagyo = typhoon
siyudad = city

Ano ang pangalan ng iyong asawa? (What is the name of your wife?)
pagalan = name
Ang pangalan ng aking asawa ay Amy. (My wife's name is Amy)

Ilang taon ka na? (How old are you?)
ako ay dalawampu't isa taong gulang (I am twenty one years old)

taong = year
gulang = age / old

Si Amy ay dalawampu't isa taong gulang.
Amy is twenty one years old

Nasaan ba si Amy ngayon? (Where is Amy now?)
kasalukuyan = ngayon
present = now

Sa ngayon, si Amy ay nasa kanyang trabaho.
Right now, Amy is at her job/work

Ano ang trabaho ni Amy
What's Amy's work?
trabaho = work

Si Amy ay isang guro.
Amy is a teacher

Ano ang iyong trabaho?
What is your job?

Ang aking trabaho ay bilang isang computer programmer.
my job is as a computer programmer
ako ay isang computer programmer
I am a computer programmer
ako ay nagtatrabaho bilang computer programmer
I am working as a computer programmer

Saang lugar sa Pilipinas nakatira ang pamilya ni Amy?
Where in the Philippines does Amy's family live?

sa Manila
in Manila

Meron ka bang trabaho ngayon?
Do you work right now?
oo = yes

anong oras ang iyong trabaho?
What hours/time is your job? What time do you work?

magsimula sa alas nuwebe ng umaga hanggang ala-sais ng gabi.
Start at nine o'clock in the morning until six in the evening

Anong oras ka kakain ng hapunan?
What time do you eat dinner?

sa alas siyete ng gabi.
7 in the evening

Anong oras siya darating?
What time is she coming?
sa alas siyete ng gabi.
At seven in the evening
Gutom ka ba?
Are you hungry?

We also counted from 1 to 10.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Mabuhay Atoy!

  These are notes from my language lesson with my italki teacher, Atoy.
  http://www.italki.com/teacher/T010820569.htm

  This is what I learned:
  bagyo = typhoon
  siyudad = city

  Ano ang pangalan ng iyong asawa? (What is the name of your wife?)
  pagalan pangalan= name
  Ang pangalan ng aking asawa ay Amy. (My wife's name is Amy)

  Ilang taon ka na? (How old are you?)
  ako ay dalawampu't isang taong gulang (I am twenty one years old)

  taong = year
  gulang = age / old

  Si Amy ay dalawampu't isang taong gulang.
  Amy is twenty one years old

  Nasaan ba si Amy ngayon? (Where is Amy now?)
  kasalukuyan = ngayon
  present = now

  Sa ngayon, si Amy ay nasa kanyang trabaho.
  Right now, Amy is at her job/work

  Ano ang trabaho ni Amy? 
  What's Amy's work?
  trabaho = work

  Si Amy ay isang guro.
  Amy is a teacher

  Ano ang iyong trabaho?
  What is your job?

  Ang aking trabaho ay bilang isang computer programmer.
  my job is as a computer programmer
  ako ay isang computer programmer
  I am a computer programmer
  ako ay nagtatrabaho bilang computer programmer
  I am working as a computer programmer

  Saang lugar sa Pilipinas nakatira ang pamilya ni Amy?
  Where in the Philippines does Amy's family live?

  sa Manila
  in Maynila

  Meron ka bang trabaho ngayon?
  Do you work right now?
  oo = yes

  anong oras ang iyong trabaho? (Anong oras ka nagtatrabaho?)
  What hours/time is your job? What time do you work?

  magsimula sa mula (mula = from, it sounds more natural this way)alas nuwebe ng umaga hanggang ala-sais seis ng gabi.
  Start at nine o'clock in the morning until six in the evening

  Anong oras ka kakain ng hapunan?
  What time do you eat dinner?

  sa ( mga bandang = around )alas siyete ng gabi.
  7 in the evening

  Anong oras siya darating?
  What time is she coming?
  sa ( mga bandang = around ) alas siyete ng gabi.
  At seven in the evening
  Gutom ka ba?
  Are you hungry?

  We also counted from 1 to 10.

   

  __________________________

   

  Good job! keep learning! :)

  Mabuhay Atoy!

  These are notes from my language lesson with my italki teacher, Atoy.
  http://www.italki.com/teacher/T010820569.htm

  This is what I learned:
  bagyo = typhoon
  siyudad/ bayan = city

  Ano ang pangalan ng iyong asawa? (What is the name of your wife?)
  pagalan = name
  Ang pangalan ng aking asawa ay Amy/ Amy ang pangalan ng aking asawa. (My wife's name is Amy)

  Ilang taon ka na? (How old are you?)
  ako ay dalawampu't isa taong gulang (I am twenty one years old)

  taong = year
  gulang = age / old

  Si Amy ay dalawampu't isa taong gulang.
  Amy is twenty one years old

  Nasaan ba si Amy ngayon? (Where is Amy now?)
  kasalukuyan = ngayon
  present = now

  Sa ngayon, si Amy ay nasa kanyang trabaho.
  Right now, Amy is at her job/work

  Ano ang trabaho ni Amy
  What's Amy's work?
  trabaho = work

  Si Amy ay isang guro.
  Amy is a teacher

  Ano ang iyong trabaho/ Anong hanapbuhay mo?
  What is your job?

  Ang aking trabaho ay bilang isang computer programmer ako.
  my job is as a computer programmer
  ako ay isang computer programmer
  I am a computer programmer
  ako ay nagtatrabaho bilang computer programmer/ computer programmer ang trabaho ko.
  I am working as a computer programmer

  Saang lugar sa Pilipinas nakatira ang pamilya ni Amy?/ Saan nakatira ang kamag-anak ni Amy?
  Where in the Philippines does Amy's family live?

  sa Manila/ Maynila
  in Manila

  Meron ka bang trabaho ngayon?
  Do you work right now?
  oo = yes

  anong oras ang iyong trabaho? / Anong oras ang trabajo mo?
  What hours/time is your job? What time do you work?

  magsimula sa alas nuwebe ng umaga hanggang ala-seis ng gabi.
  Start at nine o'clock in the morning until six in the evening

  Anong oras ka kumakain ng hapunan?
  What time do you eat dinner?

  sa alas siyete ng gabi.
  7 in the evening

  Anong oras siya darating?
  What time is she coming?
  sa alas siyete ng gabi.
  At seven in the evening
  Gutom ka na ba?
  Are you hungry?

  We also counted from 1 to 10.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More