Site Feedback

Mỗi người mỗi thích.

Phần 1 / Task 1

Task: Trong bốn mùa em thích mùa nào nhất, tai sao? Kể về một vài sinh hoạt của em trong mùa đó.

Có người thích mùa đông vì đi trượt tuyết, còn ngừơi các thích nhìn thấy vẻ đẹp của cây cỏ vào mùa thu. Có câu: Mỗi người mỗi thích. Sổ thích riêng của chúng ta làm chúng ta nổi bật so với những người khác.

Còn em thích gì? Em rất thích mùa hề vì vào mùa hề mình không cần mậc quần áo dầy, ở ngoài và phơi năng, đi lại bồ biển xem chàng trai. Gì? Em nói không đúng sao? Ai cũng đi lại bổ biển xem chàng trai hoậc các cô gái. Ok ok, em đùa thồi.

Vào mùa hề em thường chơi sinh hoạt bóng chuyền, cầu lông, bơi lội hoặc tập thế dục. Tuy em chơi không giỏi lắm, em rất thích chơi bất kỷ loại thể thao bởi vì thể thao rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Mỗi người mỗi thích.

  Phần 1 / Task 1

  Task: Trong bốn mùa em thích mùa nào nhất, tai sao? Kể về một vài sinh hoạt của em trong mùa đó.

  Có người thích mùa đông vì đi trượt tuyết, còn ngừơi các thích nhìn thấy vẻ đẹp của cây cỏ vào mùa thu. Có câu: Mỗi người mỗi thích. Sổ thích riêng của chúng ta làm chúng ta nổi bật so với những người khác.

  Còn em thích gì? Em rất thích mùa hề vì vào mùa hề mình không cần mậc quần áo dầy, ở ngoài và phơi năng, đi lại bồ biển xem chàng trai. Gì? Em nói không đúng sao? Ai cũng đi lại bổ biển xem chàng trai hoậc các cô gái. Ok ok, em đùa thồi.

  Vào mùa hề em thường chơi sinh hoạt bóng chuyền, cầu lông, bơi lội hoặc tập thế dục. Tuy em chơi không giỏi lắm, em rất thích chơi bất kỷ loại thể thao bởi vì thể thao rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.

   

  Em thích mùa hè.

  Mỗi người mỗi sở thích.

  Phần 1 / Task 1

  Task: Trong bốn mùa em thích mùa nào nhất, tai sao? Kể về một vài sinh hoạt của em trong mùa đó.

  Có người thích mùa đông vì đi trượt tuyết, còn ngừơi các khác thích nhìn thấy vẻ đẹp của cây cỏ vào mùa thu. Có câu: Mỗi người mỗi sở thích. Sổ thích riêng của chúng ta làm chúng ta nổi bật so với những người khác.

  Còn em thích gì? Em rất thích mùa hề hè vì vào mùa hề mình không cần mậc quần áo dầy, ở ngoài và phơi năng, đi lại tới bồ biển xem các chàng trai. Gì? Em nói không đúng sao? Ai cũng đi lại bổ biển xem chàng trai hoậc các cô gái. Ok ok, em đùa thồi.

  Vào mùa hề em thường chơi sinh hoạt bóng chuyền, cầu lông, bơi lội hoặc tập thế dục. Tuy em chơi không giỏi lắm, em rất thích chơi bất kỷ loại thể thao bởi vì thể thao rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.

  Mỗi người mỗi sở thích.

  Phần 1  

  Đề bài: Trong bốn mùa em thích mùa nào nhất, tai sao? Kể về một vài sinh hoạt hoạt động của em trong mùa đó.

  Có người thích mùa đông vì được đi trượt tuyết, còn người các có người thích nhìn thấy vẻ đẹp của cây cỏ vào mùa thu. Có câu: Mỗi người mỗi sở thích. Sở thích riêng của chúng ta làm chúng ta nổi bật hơn so với những người khác.

  Còn em thích gì? Em rất thích mùa hè vì vào mùa hè (hè chứ không phải hề nhé) mình không cần mặc quần áo dày, ở ngoài trời và phơi nắng, đi lại bồ biển xem chàng trai đi lại trên bờ biển và ngắm nhìn các chàng trai. Gì cơ? Em nói không đúng sao? Ai cũng đi lại trên bờ biển và ngắm nhìn các chàng trai hoậc các cô gái . Ok ok, em đùa thôi.

  Vào mùa hè em thường chơi sinh hoạt bóng chuyền, cầu lông, bơi lội hoặc tập thế dục. Tuy em chơi không giỏi lắm, nhưng em rất thích chơi bất kỷ loại thể thao nào bởi vì thể thao rất tốt cho sức khỏe của chúng ta.

  Conclusion: The content of the above paragraph is pretty good. But you had many error dictations. Write more carefully. 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More