Site Feedback

green กรีน的小作文: Jun 02, 2010

สองสามวันนี้ยุ่งจนหัวโต การแสดงของเราฝึกมาตั้งนาน ได้แสดงที่เวทีเพียงสองนาที ตอนนี้ขี้เกียจเรียน ขี้เกียจร่วมกิจกรรม ขี้เกียจทำทุกอย่าง ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนพึ่งเข้ามหาวิทยาลัย
ผ่านไปหลายวันแล้วยังไม่ได้ตอบเมล์หมิว ไม่รู้เขาเป็นไงบ้าง ขอให้ได้หนีจากความเดือดร้อนที่ก่อจากคนเสื้อแดงนะ ขอให้ประชาชนไทยปลอดภัยดี เมืองไทยมีความสงบสุขเหมือนเติม
เมื่อกี้ทะเลาะกับเขา ฉันคิดไม่ถึงว่ามีวันที่จะทะเลาะกับคุณ แต่ฉันยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดของฉัน ของขวัญที่ส่งให้เธอ เธอไม่หวงแหน เสียไปมาโทษฉันได้ไง?ถ้าไม่ชอบก็พูดออกมาซี่ ฉันไม่ได้บังคับคุณมาชอบฉัน อยู่กันต่อไม่ได้ก็ช่างมันเถอะ อะไรจะไป ให้มันไป ในโลคไม่ใช่มีแต่ผู้ชายคุณคนเดียว

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  green กรีน的小作文: Jun 02, 2010

  สองสามวันนี้ยุ่งจนหัวโต การแสดงของเราฝึกมาตั้งนาน ได้แสดงที่เวทีเพียงสองนาที ตอนนี้ขี้เกียจเรียน ขี้เกียจร่วมกิจกรรม ขี้เกียจทำทุกอย่าง ไม่มีชีวิตชีวาเหมือน[ตอนที่]พึ่งเข้ามหาวิทยาลัย
  ผ่านไปหลายวันแล้วยังไม่ได้ตอบเมล์หมิว ไม่รู้เขาเป็นไงบ้าง ขอให้ได้หนีจาก[ปลอดภัยจาก]ความเดือดร้อนที่ก่อจาก[โดย]คนเสื้อแดงนะ ขอให้ประชาชนไทยปลอดภัยดี เมืองไทยมีความสงบสุขเหมือนเติม
  เมื่อกี้ทะเลาะกับเขา ฉันคิดไม่ถึงว่ามีวันที่จะทะเลาะกับคุณ แต่ฉันยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดของฉัน ของขวัญที่ส่งให้เธอ เธอไม่หวงแหน[รักษาให้ดี] เสียไปมาโทษฉันได้ไง?ถ้าไม่ชอบก็พูดออกมาซี่[สิ] ฉันไม่ได้บังคับ[ให้]คุณมาชอบฉัน อยู่กันต่อไม่ได้ก็ช่างมันเถอะ อะไรจะไป ให้มันไป ในโลค[โลก]ไม่ใช่มีแต่[แค่]ผู้ชาย[แบบ]คุณคนเดียว

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More