Site Feedback

Xin chao

Xin chao xã ban
Tôi vui koba. 
Tôi là ngưởi Nhật Bản. 
Tôi thích vietnam. 

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin chào

  Xin chào các bn
  Tôi vui tên là koba. 
  Tôi là ngưởi người Nhật Bản. 
  Tôi thích vietnam.  Việt Nam.  Xin chào

  Xin chào các bn
  Tôi vui tên là koba. 
  Tôi là ngưởi Nhật Bản. 
  Tôi thích vietnam.  Việt Nam.


  ベトナム語は上手ですね、kobaさん!頑張ってくださいね!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More