Site Feedback

Đăng nhập: Học tiếng Vịêt

Mình bất đầu học tiếng vào tháng chín năm trược. Sau sáu tháng mình thấy tiếng Vịêt của mình được cải thiện. Mình thấy rất ngạc nhiên haha. Mình không thế tin rằng vào sáu tháng nay mình đã được học rất nhiều!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Đăng nhập: Học tiếng Vịêt Việt

  Mình bất bắt đầu học tiếng Việt vào tháng chín năm trược trước. Sau sáu tháng mình thấy tiếng Vịêt Việt của mình được cải thiện. Mình thấy rất ngạc nhiên haha. Mình không thế thể tin rằng vào trong sáu tháng nay này mình đã được học rất nhiều!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More