Site Feedback

Tiếng Việt

Xin chào, tên tôi là Lindie^^ Tôi là người Nam Phi và tôi là sinh viên. Vì tôi thích Việt Nam nên tôi đang học Tiếng Việt.Tôi không biết nói tiếng Việt, xin lổi, nhưng tôi muốn học tiếng Việt nhah.Anh em cũa là cũng sinh viên.Mẹ tôi cũa là giáo viên và cha tôi cũa là nha ngoại giao. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt và Trung Quốc dụa trên bạn người Trung Quốc tôi cũa.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Tiếng Việt

  Xin chào, tên tôi là Lindie^^ Tôi là người Nam Phi và tôi là sinh viên. Vì tôi thích Việt Nam nên tôi đang học Tiếng Việt.Tôi không biết nói tiếng Việt, xin lổi lỗi, nhưng tôi muốn học tiếng Việt nhah.Anh của em cũa cũng là cũng sinh viên.Mẹ của tôi cũa là giáo viên và cha của tôi cũa nha nhà ngoại giao. Bây giờ tôi đang học tiếng Việt và tiếng Trung Quốc dụa trên bạn người cùng với người bạn Trung Quốc của tôi cũa.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More