Site Feedback

wo yi wen

jintian wo juede hanyu shuo shi hen nan. wo wen ni ji hnayu shi hen nan ke rongyi

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  wo yi wen

  jintian wo juede hanyu shuo shi hen nan. wo wen ni ji hnaanyu shi hen nan ke rongyi

  我一问?

  今天我觉得汉语说是很难。我问你记汉语很难可容易

  今天我觉得汉语说起来很难。我问你,记汉语很难还是容易

  fighting^_^

  wo yi wen

  jintian wo juede hanyu shuo shi hen nan. wo wen ni ji hnayu shi hen nan ke rongyi

  今天 我觉得 汉语 说是很难。我问你 记 汉语是很难可容易?

   

  拼音很容易误解。想办法装个拼音输入法吧,又不用拿笔写,还是打拼音啊。

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More