Site Feedback

հայերեն շատ սիրուն է

անունս ***է: ես ապրում եմ րուսաստանի Հեռավոր Արեւելք ում:
ես հիմա հայերեն եմ սովերում: ֆրանսերեն եվ անգլերեն եմ գիտեմ:
ես արդեմ գիտեմ եմ հայնց այբուբեն:
ես սիրում եմ հայնց մշակույթ եվ լեզու: հայերեն շատ սիրուն է:

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Հայերենը շատ սիրուն լեզու է

  անունս ***է: Ես ապրում եմ Ռուսաստանի Հեռավոր Արևելքում:
  Ես հիմա հայերեն եմ սովորում: ֆրանսերեն և անգլերեն էլ գիտեմ:
  Ես արդեն գիտեմ  հայոց այբուբենը:
  Ես սիրում եմ հայոց մշակույթը և լեզուն: Հայերենը շատ սիրուն է:

  հայերեը շատ սիրուն լեզու է

  անունս ***է: Ես ապրում եմ Ռուսաստանի Հեռավոր Արևելքում:
  Ես հիմա հայերեն եմ սովորում: ֆրանսերեն եվ անգլերեն էլ գիտեմ:
  Ես արդեն գիտեմ  հայերենի այբուբենը:
  Ես սիրում եմ հայոց մշակույթը և լեզուն: Հայերենը շատ սիրուն է:

   

  հայերենը շատ սիրուն է

  անունս *** է: ես ապրում եմ Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում:
  ես հիմա սովորում եմ Հայերեն: Գիտեմ Ֆրանսերեն և Անգլերեն:
  ես արդեն գիտեմ հայոց այբուբենը:
  ես սիրում եմ հայոց մշակույթը և լեզուն: հայերենը շատ սիրուն է:

   

  ---

  շատ լավ է, շնորհավորում եմ

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Armenian

  Show More