Site Feedback

Hôm nay...

Hôm nay là anniversary thứ của động đất Nhật Bản Đông.

Let's pray for all the victims

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Hôm nay 11-3-2013,

  Hôm nay...

   

  Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm  trận động đất sóng thần ở Miền Đông Bắc nước Nhật.

  Hôm nay là anniversary thứ của động đất Nhật Bản Đông.

  Chúng ta hãy cùng cầu nguyệt cho tất cả các nạn nhân.

  Let's pray for all the victims

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More