Site Feedback

Chụp hình một còn thằn lằn đẹp ở Buon Ma Thuột

Cuối tuần trườc, mình đã đi tham ở Buôn Ma Thuột cho lễ hội cà phê 2013 và mình chụp một hình mà mình chia sẻ vời các bạn.

Trông hình này có một còn thằn lằn với đâu màu xanh tắm nắng ở trên tường xi măng. Còn thằn lằn này dài quá và có ria vang dười mắt. Còn nay rất đẹp.

Khi mình đã về Sài Gòn, mình đọc một bài báo bảo nhà khoa học mới khám phá ra còn thằn lằn này chỉ ở Việt Nam. Mình hy vọng mình thấy lại nọ ở Sài Gòn. Nều bạn muốn đọc báo này, bạn dược đọc đày:

http://news.nationalgeographic.com/news/colorful-new-lizard-vietnam-animals-science/

Bạn thấy còn thằn lằn này chưa?

Share:

 

7 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Chụp hình một còn con thằn lằn đẹp ở Buon Buôn Ma Thuột

  Cuối tuần trườc trước, mình đã đi tham ở Buôn Ma Thuột cho để xem Lễ hội cà phê 2013 và mình đã chụp một tấm hình mà mình muốn chia sẻ vời với các bạn.

  Trông Trong hình này có một còn con thằn lằn với cái đâu đầu màu xanh, nó đang tắm nắng  (it's not a mistake but it's not necessery) trên một bức tường xi măng. Còn Con thằn lằn này rất dài quá và có ria vang vàng dười dưới mắt. Còn nay  rất đẹp.

  Khi mình đã về Sài Gòn, mình đã đọc một bài báo, họ bảo các nhà khoa học mới khám phá ra rằng (thatcòn con thằn lằn này chỉ ở Việt Nam. Mình hy vọng mình sẽ thấy lại nọ  ở Sài Gòn. Nều Nếu bạn muốn đọc bài báo này, bạn có thể dược đọc ở/tại đày đây:
   
  http://news.nationalgeographic.com/news/colorful-new-lizard-vietnam-animals-science/

  Bạn đã thấy còn con thằn lằn này chưa?

   

  * You write very well! You have mostly mistakes with marks (like almost all foreigners). I know it is not easy, so good luck!

  Chụp hình một còn thằn lằn đẹp ở Buôn Buon Ma Thuột

  Cuối tuần trước trườc, mình đã đi tham quan Lễ Hội Cà Phê 2013 ở Buôn Ma Thuột  cho lễ hội cà phê 2013 và mình đã chụp được một bức ảnh  hình giờ mình muốn chia sẻ với vời các bạn.

  Trong Trông hình này có một còn thằn lằn với cái đầu đâu màu xanh, nó đang nằm tắm nắng ở trên tường xi măng. Con Còn thằn lằn này dài quá và có ria vàng vang dưới dười mắt. Con này Còn nay rất đẹp.

  Khi mình đã về Sài Gòn, mình đọc một bài báo, họ bảo nhà khoa học mới khám phá ra còn thằn lằn và con này chỉ ở Việt Nam. Mình hy vọng mình thấy lại nọ ở Sài Gòn. Nều bạn muốn đọc báo này, bạn vào đường dẫn dưới đây dược đọc đày:

  http://news.nationalgeographic.com/news/colorful-new-lizard-vietnam-animals-science/

  Bạn đã thấy còn thằn lằn này chưa?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More