Site Feedback

ngày mười ba tháng ba

Ở trường của tôi có sinh viên Việt Nam. 
Hôm nay tôi đã xem con sinh viên ViệtNam ở dó. 
Tôi đã muổn nói với bọn họ nhưng không đa nói được. 
Bởi vi ở trong đẩu đã không có tiếng Việt đâu. 

Cần cố gắng

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ngày mười ba tháng ba

  Ở trường của tôi có sinh viên Việt Nam. 
  Hôm nay tôi đã xem con sinh viên ViệtNam ở dó. 
  Tôi đã muổn nói với bọn họ nhưng không đa nói được. 
  Bởi vi ở trong đẩu đã không có tiếng Việt đâu. 

  Cần cố gắng

  Cố lên bạn :) trình độ tiếng việt của bạn thế này cũng đã giỏi hơn tiếng anh của mình rồi :)

  Ngày mười ba tháng ba,

   

  Ở trường của tôi có sinh viên Việt Nam. 
  Hôm nay tôi đã nhìn thấy xem con sinh viên Việt Nam ở dó. 
  Tôi đã muổn nói chuyện với bọn họ nhưng đã không đa nói được. 
  Bởi vi ở trong đầu của tôi  đẩu đã không có một từ tiếng Việt nào.  đâu. 

  Tôi cần cố gắng hơn nữa.

   

  Koba, Khi bạn nói chuyện với mọi người, bạn đừng dùng từ con.., thằng... hay bọn...nhé.

   

   

  ngày mười ba tháng ba

  trường (của) tôi có sinh viên Việt Nam. 
  Hôm nay tôi đã xem con ???? sinh viên ViệtNam ở đó. [What did you see about Vietnamese students there? And I have to tell you this. Next time, please be careful with the word "con" when you're talking about people. In some cases, "con" is considered to be rude.]
  Tôi đã muổn nói với bọn họ nhưng không đa nói được. ["Bọn họ" means they order them, but with a negative attitude!]
  Bởi vi trong đẩu đầu tôi đã không có tiếng Việt đâu . không có 1 chữ tiếng Việt

  Cần cố gắng

   

  Yes sure. you should try harder. :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More