Site Feedback

Viết về một nơi du lịch mà bạn thích nhất

Vào mùa hè năm 2009, tôi đã đi du lịch Tokyo.

Tokyo là một lớn đô thị trong Châu Á.

Nó có nhiều thú vị nơi: sở thú, viên bảo tàng, bảo tàng nghệ thuật, công viên và siêu thị hải sản, chùa, suối nước nóng, vv.

Tôi và bạn tôi rất muốn đi thăm Tokyo trước, rồi đi vào quân đội Hàn Quốc 2 năm.

Hơn nữa, chúng tôi có kinh nghiệm chơi ở Nhật bản. Tôi và bạn tôi đã đi du lịch miền Nam Nhật bản vào chúng tôi là học sinh lớp 12.

Lần trước, tôi đi Nhật bằng tàu nhưng mà khi đó, tôi đã dùng máy bay.

Giá vé máy bay không mắc lắm đâu hơn giá vé tàu nếu tôi đặt vé trên mạng.

Đi bằng máy bay thì từ Busan đến Tokyo mất khoảng 2 tiếng thôi.

Ở Tokyo chúng tôi xem rất nhiều người và thứ hay.

Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu món ăn Nhật như sushi và ramen.

Tôi thấy sushi ở sieu thị hải sản là sushi ngon nhất.

Tôi nhớ hương vị đó dến lúc này.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Viết về một nơi du lịch mà bạn thích nhất

  Vào mùa hè năm 2009, tôi đã đi du lịch Tokyo. --> Tôi đã đi đu lịch đến Tokyo vào mùa hè năm 2009 (더 자연스러워요)
  Tokyo là một lớn đô thị trong Châu Á.

  Nó có nhiều thú vị nơi: sở thú, viên bảo tàng, bảo tàng nghệ thuật, công viên và siêu thị hải sản, chùa, suối nước nóng, vv.--> Tokyo có nhiều nơi thú vị nhự: sở thú, viện bảo tàng...

  Tôi và bạn tôi rất muốn đi thăm Tokyo trước, rồi đi vào quân đội Hàn Quốc 2 năm.

  Hơn nữa, chúng tôi có kinh nghiệm chơi ở Nhật bản. Tôi và bạn tôi đã đi du lịch miền Nam Nhật bản vào chúng tôi là học sinh lớp 12. --> ... Tôi và bạn tôi đã đi du lịch miền Nam Nhật Bản khi chúng tôi còn là học sinh lớp 12

  Lần trước, tôi đi Nhật bằng tàu nhưng mà khi đó, tôi đã dùng máy bay.

  Giá vé máy bay không mắc lắm đâu hơn giá vé tàu nếu tôi đặt vé trên mạng. --> Giá vé máy bay không mắc hơn giá vé tàu lắm nếu tối đặt vé trên mạng (인터넷으로 예약하면 비행기표는 기차보다 비싸지 않아요)
  Đi bằng máy bay thì từ Busan đến Tokyo mất khoảng 2 tiếng thôi. --> Từ Busan đến Tokyo mất khoảng 2 tiếng đi bằng máy bay

  Ở Tokyo chúng tôi xem rất nhiều người và thứ hay. --> Ở Tokyo, chúng tôi gặp rất nhiều người ...

  Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu món ăn Nhật như sushi và ramen.

  Tôi thấy sushi ở sieu thị hải sản là sushi ngon nhất. --> siêu thị (sieu thị 아닙니다)
  Tôi nhớ hương vị đó dến lúc này.

  Viết về một nơi du lịch mà bạn thích nhất

  Vào mùa hè năm 2009, tôi đã đi du lịch Tokyo.

  Tokyo là một lớn đô thị trong Châu Á. là một thành phố lớn của châu Á.

  Nó có nhiều thú vị nơi: sở thú, viên viện bảo tàng, bảo tàng nghệ thuật, công viên và siêu thị hải sản, chùa, suối nước nóng, vv.

  Tôi và bạn tôi rất muốn đi thăm Tokyo trước, rồi đi vào quân đội Hàn Quốc 2 năm. rồi sau đó sẽ vào quân đội Hàn Quốc trong 2 năm.

  Hơn nữa, chúng tôi có kinh nghiệm đi chơi ở Nhật bản. Tôi và bạn tôi đã đi du lịch miền Nam Nhật bản vào khi chúng tôi là học sinh lớp 12.

  Lần trước, tôi có thể đi Nhật bằng tàu nhưng mà khi đó, tôi đã dùng máy bay.

  Giá vé máy bay không mắc lắm đâu, hơn giá vé tàu một chút nếu tôi đặt vé trên mạng.

  Đi bằng máy bay thì từ Busan đến Tokyo mất khoảng 2 tiếng thôi.

  Ở Tokyo chúng tôi xem gặp rất nhiều người và biết nhiều điều hay thứ hay.

  Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu món ăn Nhật như sushi và ramen.

  Tôi thấy sushi ở sieu siêu thị hải sản là sushi ngon nhất.

  Tôi nhớ hương vị đó dến lúc này.

   (V)= 맞아요

  (O)=틀려요

   

  1. Viết về một nơi du lịch mà bạn thích nhất (V)

  2. Vào mùa hè năm 2009, tôi đã đi du lịch Tokyo. (V)

  3. Tokyo là một lớn đô thị trong Châu Á. (X)
   

  --> Tokyo là một đô thị lớn ở châu Á.


  4. Nó có nhiều thú vị nơi: sở thú, viên bảo tàng, bảo tàng nghệ thuật, công viên và siêu thị hải sản,  chùa, suối nước nóng, vv. (X)

   

  --> Nó có nhiều nơi thú vị: sở thú, viện bảo tàng, bảo tàng nghệ thuật, công viên và siêu thị hải sản, chùa, suối nước nóng, vv.

  5. Tôi và bạn tôi rất muốn đi thăm Tokyo trước, rồi đi vào quân đội Hàn Quốc 2 năm. (X)

  (이 문장은 완전히 틀리지는 않지만 베트남 문장 쓰기에는 좀 어색한 것 같아요.)

  --> Tôi và bạn tôi rất muốn đi thăm Tokyo trước khi vào quân đội Hàn Quốc 2 năm.


  6. Hơn nữa, chúng tôi có kinh nghiệm chơi ở Nhật bản. Tôi và bạn tôi đã đi du lịch miền Nam Nhật bản vào khi chúng tôi còn là học sinh lớp 12.

  - còn là học sinh lớp 12= 고등학교 3년생이었것이다

  여기에 "còn" 을 쓰면 회상 표현을 좀 더 잘 보여 줄 수 있 다고요.


  7. Lần trước, tôi đi Nhật bằng tàu nhưng mà khi đó, tôi đã dùng máy bay.

   -->Lần trước, tôi đi Nhật bằng tàu nhưng mà khi đó, tôi đã đi máy bay.

  "đi máy bay" = "비행기를 사용하다"라고 말 맞지요? 

  "사용하다"는 한-베 사전대로 뜻이 "sử dụng" 이지만 보통  "비행기를 사용하다/타다" 경우는 자주 "đi máy bay"으로 해요.

  9. Giá vé máy bay không mắc lắm đâu hơn giá vé tàu nếu tôi đặt vé trên mạng.

  --> Giá vé máy bay không mắc  hơn giá vé tàu lắm nếu tôi đặt vé trên mạng.


  10. Đi bằng máy bay thì từ Busan đến Tokyo mất khoảng 2 tiếng thôi. (V)

  11. Ở Tokyo chúng tôi xem rất nhiều người và thứ hay. (V)

  12. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu món ăn Nhật như sushi và ramen. (V)

  13. Tôi thấy sushi ở sieu siêu thị hải sản là sushi ngon nhất. (V)

  14. Tôi vẫn nhớ hương vị đó dến lúc này.(V)

  ---끝---

  (*) - "một lớn đô thị" - "một đô thị lớn"

       -"thú vị nơi" - "nơi thú vị"

  외국인들 베트남어 공부하면 이런 실수 자꾸 해요.

  영어의 구조는 Adj+ N (ex: a big house; a cute girl;...)

  한국어의 구조도 Adj+ N (ex: 큰 집; 구여운 여자;...)

  그러나 베트남어의 구조 좀 거꾸로 해요: N+ Adj (ex: ngôi nhà+ lớn; cô gái + dễ thương;...)

  주의해 주세요!

  이런 실수를 반복하지 않게

  기억하세요


  p/s:

  Anh học giỏi quá!

  So với người mới học tiếng Việt được mấy tháng thì anh đã làm rất tốt rồi ạ. ^^

  Tiếp tục cố gắng nhé anh <3

  Good job

  Fighting!

  오빠의 베트남 능력이 향상하는 군요.

  베트남어를 배운 지 몇월밖에 안 된 사람의 기준이라면 진짜 잘하시네요 ^^

  적극적으로 열심히 배웠던 것 같아요!


  Viết về một (nơi) điểm du lịch mà bạn thích nhất [nơi du lịch không sai nhưng nghe không tự nhiên lắm. Người Việt Nam vẫn hay dùng "điểm du lịch" trong ngữ cảnh này]

  Vào mùa hè năm 2009, tôi đã đi du lịch Tokyo.

  Tokyo là một lớn đô thị lớn trong Châu Á.

  Nó có nhiều thú vị nơi: sở thú, viên bảo tàng, bảo tàng nghệ thuật, công viên,  siêu thị hải sản, chùa suối nước nóng, vv.

  Tôi và bạn tôi rất muốn đi thăm Tokyo trước, (rồi đi vào quân đội Hàn Quốc 2 năm) rồi nhập ngũ ở Hàn Quốc 2 năm [cách viết của bạn không sai nhưng vẫn không tự nhiên lắm. Không giống cách chúng tôi vẫn hay nói]

  Hơn nữa, chúng tôi có kinh nghiệm đi du lịch chơi ở Nhật Bản. Tôi và bạn tôi đã đi du lịch miền Nam Nhật bản (vào) lúc chúng tôi là học sinh lớp 12 = lúc chúng tôi học lớp 12 

  Lần trước, tôi đi Nhật bằng tàu nhưng mà khi đó, tôi đã dùng máy bay. [Your sentence here is translated into English like this "last time, we went to Japan by train, but at that time I used plane".  I really can't understand it. Please give me a comment telling your idea then I can make your sentence better ^^)

  Giá Vé máy bay không mắc lắm đâu hơn giá vé tàu nếu tôi đặt vé trên mạng.

  Đi bằng máy bay thì từ Busan đến Tokyo (thì) mất khoảng 2 tiếng thôi.

  Ở Tokyo, chúng tôi xem gặp rất nhiều người và thấy nhiều thứ hay.

  Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu món ăn Nhật chẳng hạn như sushi và ramen.

  Tôi thấy sushi ở siêu thị hải sản là sushi ngon nhất.

  Tôi nhớ hương vị đó dến lúc này. Đến lúc này, tôi vẫn còn nhớ hương vị đó.

   

  Your Vietnamese is quite great! Keep going on ^^! If you can't understand anything, please don't be shy to ask :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More