Site Feedback

Защо млади хора в България почти не учат руски?...

Срещах този проблем, когато бях в България... Как мислите, защо все по много и по много млади хора предпочитат да учат немски, френски, италиански, и т. н., но не руски? На тези езици в Европа говорят няколко пъти по малко хора от сто милиони руснаци... Нали славянски език не е от началото по лесен за тях? Или няма вяра в економическо сътрудничество, богати традиции на руски туризъм в България, инвестиции?.. Или все пак предпочитат да се полагат на "Европейски сигурност"?..

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Защо млади хора в България почти не учат руски?...

  Срещах този проблем, когато бях в България... Как мислите, защо все повече и повече млади хора предпочитат да учат немски, френски, италиански, и т. н., но не руски? На тези езици в Европа говорят няколко пъти по-малко хора от сто милиони руснаци... Нали е славянски език, не е ли по-лесен за тях? Или няма вяра в икономическото сътрудничество, богатите традиции на руския туризъм в България, инвестициите?.. Или все пак предпочитат да се полагат на "Европейската сигурност"?..

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Bulgarian

  Show More