Site Feedback

Kev kawm thiab kev ua

 

I hope this makes sense. Thank you for any corrections!

Thaum ub ib tug txivneeg ntse qhia hais tias ib txhia neeg kawm ib puas tsav yam vim xav paub xwb. Li ntawd yog kev khav theeb. Ib txhia neeg kawm ib puas tsav yam vim xav pab luag. Li ntawd yog kev hlub. Ib txhia neeg kawm ib puas tsav yam vim xav nyob ncajncees. Li ntawd yog kev txawjntse.
Tsimnyog yus kawm. Tiamsis tsis kawm xwb. Yuavtsum kawm thiaj ua. Kev kawm xwb tsis ua yog kev ruam. Nyob siab ntev. Yuavtsum muaj lub siab zas xws li ib tug menyuam losyog ib tug thwjtim. Tsis muaj lub siab luv siab maj. Nyob siab ntev. Tiamsis thaum zaum koj yuavtsum ua ces tsis siab ntaus yau ntshai. Ua siab tawv. Li no txojkev zoo kev ncaj.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hmong

  Show More