Site Feedback

Kuv tus kwv

 

Kuv muaj ob tug tijlaug tiamsis muaj ib tug kwv xwb. Nws siab thiab muaj plaub hau kas fes tsaus. Nyiam rab phom thiab lub tsheb. Nws ntse thiab. Ib txhia neeg xav hais tias kuv tus kwv wb ntxaib. Kuv hlub kuv tus kwv.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Kuv tus kwv

  Kuv muaj ob tug tijlaug tiamsis muaj ib tug kwv xwb. Nws siab thiab muaj plaub hau (xim) kas fes tsaus. (Nws) nyiam phom thiab tsheb. Nws ntse thiab. Ib txhia neeg xav hais tias kuv tus kwv wb yog ntxaib. Kuv hlub kuv tus kwv.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hmong

  Show More