Site Feedback

Здраво !

Неодамна не го сум имал многу времето да го вежбам македонскиот јазик.
Мојот проект е за две недели, по ќе имам повеќе време.
Разговарам малку со македонеци. Мислам дека изговорам доста добро но уште имам проблеми со изговорот за "р", особено кога има неколку.

Пријатно !

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Здраво!

  Неодамна не сум имал многу време да го вежбам македонскиот јазик.
  Мојот проект е за две недели, по ќе имам повеќе време.
  Разговарам малку со македонци. Мислам дека изговорам доста добро но уште имам проблеми со изговорот за "р", особено кога има неколку.

  Пријатно!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Macedonian

  Show More