Site Feedback

Hvorfor flyttet vi?

Det er mange årsaker til at man flytter. For å forstå flyttemønstre er det derfor viktig å forstå hva som driver fram en beslutning om å flytte på individnivå, og hvordan samfunnet rundt påvirker individer og husholdningers behov og preferanser med hensyn til bolig og bosted.

Hver dag flytter hundrevis av mennesker både unge og eldre til byen i håp om et nytt og bedre liv. Men finnes de denne “gode liv” i storbyen? Er det så lett å pakke opp sakene og dra til byen? Det kommer an på av hva man finner i byene: arbeid, utdanning, underholdning, osv.

Utdanning er en av de faktorene som virker inn på flyttemønstrene. Utdanningsinstitusjoner konsentreres typisk i byområder og da særlig de store byene. Byene er også blitt viktigere arenaer for det nye kunnskapsintensive arbeidslivet, som typisk ønsker tilgang til høyt utdannede arbeidstakere. Denne utviklingen påvirker selvfølgelig flyttemønstre. Behovet for utdanning og konsentrasjon av kunnskapsintensive arbeidsplasser er sentrale rammebetingelser som påvirker valgene som husholdninger tar med hensyn til flyttemønster direkte. Personer med høyere utdanning flytter to ganger oftere enn personer med utdanning på grunnskolenivå, mens personer med utdanning på gymnasnivå ligger et sted i midten. Stedet man flytter til er også påvirket av utdanning, mens personer med utdanning på mellomnivået gjerne bosetter seg i mindre byer og tettsteder, personer med høyest eller lavest utdannelsesnivå flytter til storbyen.

Også inntekt er en viktig faktor som øker husholdningers flytteaktivitet. Inntekt bestemmer i stor grad hva slags valgfrihet man har med hensyn til bolig.
I dag migrasjonen er høyere på grunn av krisen. Det er mange mennesker som flytter på jakt etter nye arbeidmuligheter i andre land.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Hvorfor flyttetr vi?

  Det er mange årsaker til at man flytter. For å forstå flyttemønstrene er det derfor viktig å forstå hva som driver fram en beslutning om å flytte på individnivå hos hvert enkelt individ. Det er også viktig å se på og hvordan samfunnet rundt påvirker individer og husholdningers behov og preferanser med hensyn til bolig og bosted. (1)

  Hver dag flytter hundrevis av mennesker, både unge og eldre, til byen i håp om et nytt og bedre liv. Men finnesr de denne dette “gode liv” (2) i storbyen? Er det så lett å pakke opp sakene (3) og dra til byen? Det kommer an på av hva man finner i byene: arbeid, utdanning, underholdning, osv. (4)

  Utdanning er en av de faktorene som virker inn på flyttemønstrene. Utdanningsinstitusjoner konsentreres typisk er mest konsentrert i byområder, og da særlig i de store byene. Byene er også blitt viktigere arenaer for det nye kunnskapsintensive arbeidslivet, som typisk ønsker tilgang til høyt utdannede arbeidstakere. Denne utviklingen påvirker selvfølgelig flyttemønstrene. Behovet for utdanning og konsentrasjonen av kunnskapsintensive arbeidsplasser (5) er sentrale rammebetingelser som påvirker valgene som husholdninger tar med hensyn til flyttemønster direkte. Personer med høyere utdanning flytter to ganger oftere enn personer med utdanning på grunnskolenivå, mens personer med utdanning på gymnasnivå ligger et sted i midten. Stedet man flytter til er også påvirket av utdanning. Mens personer med utdanning på mellomnivået gjerne bosetter seg i mindre byer og tettsteder, flytter personerne med høyest eller og lavest utdannelsesnivå flytter (6) til storbyen.

  Også inntekt er en viktig faktor som øker husholdningers flytteaktivitet. Inntekt bestemmer i stor grad hva slags valgfrihet man har med hensyn til bolig.
  I dag er migrasjonen er (6) høyere på grunn av den økonomiske krisen. Det er mange mennesker som flytter på jakt etter nye arbeidsmuligheter i andre land.

   

   

  (1) Norsken er bra, men setningen er veldig lang og komplisert. Det er lurt å dele den opp i flere mindre så den ikke blir så vanskelig å lese.

  (2) "dette" i refererer til "liv", som er et intetkjønnsord. "denne" kommer før hankjønnsord.

  (3) "å pakke opp" betyr å åpne noe som er innpakket. 

  (4) Det skal ikke være komma foran "osv."

  (5) "kunnskapsintensive arbeidsplasser" er ikke vanlig å si. "arbeidsplasser med høyt utdannede arbeidstakere" er bedre. 

  (6) Når en setning begynner med et tidsuttrykk (i dag, i fjor, på onsdag osv.) eller følger en leddsetning som begynner med "hvis", "når", "mens" osv, kommer verbet før subjektet. 

   

  Teksten er bra strukturert og det aller meste av grammatikken er helt riktig, men du bruker en del vanskelige ord og noen av setningene er veldig lange. Det er lurt å prøve å dele opp setningene og heller forklare ting ved å bruke mange enkle ord i stedet for noen vanskelige. :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Norwegian

  Show More