Site Feedback

Ta aoibh dona agam inniu.

Is brea liom bualadh le daoine ach ta me feargach le roinnt daoine anseo. Le Filipineach eile go hairithe. Nil fhios agam, ta siad usaid italki cosiul le Facebook. Ni mhaith leo a foghlaim teanga nua eile, ba mhaith leo cairde nua as thar saile. Ta siad ach ag "trolling" timpeall site seo. >:( Gabh mo leithsceal mo aoibh dona. Ta suil agam an beidh me go brea go luath. :(

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ta aoibh dona agam inniu. ("aoibh" means a good mood, so "aoibh dona" doesn't really make sense. You could say "tá gruaim orm" or "tá mé gruama")

  Is brea liom bualadh le daoine ach ta me feargach le roinnt daoine anseo. Le Filipinigh (plural) eile go hairithe. Nil a fhios agam, bíonn (to express habitual action) siad ag usaid italki cosuil le Facebook. Ni mhaith leo (perhaps "Is cuma leo") teanga nua a fhoghlaim, níl suim acu ach i gcairde nua thar saile. Bíonn siad ag "trolláil" timpeall an tsuímh seo. >:( Gabh mo leithsceal (or "ná tóg orm") mo ghruaim. Ta suil agam go mbeidh me go brea go luath. :(

   

  Maith thú, a Ghreen, tá súil agam go bhfuil tú ar do sheanléim arís anois.

  Cúpla rudaí eile fós:

   

  > ta siad usaid italki cosiul le Facebook.

  Deirtear Tá siad ag úsáid italki . . .

  Sílim go mbeadh ar nós níos nádúrtha ná cosúil le san abairt seo, freisin: Tá siad ag úsáid italki ar nós Facebook.

   

  Lear mór sonais ort as an deis a bheith ag úsáid mo chuidse Gaeilge, chomh maith!

  Ná déan dearmad ar na sínte fada ó thús deireadh!

   

  > Nil fhios agam, ta siad usaid italki cosiul le Facebook.

  Literally, 'It's knowledge is not at me': Níl a fhios agam.

   

  > Ni mhaith leo a foghlaim teanga nua eile, ba mhaith leo cairde nua as thar saile.

  Sa mhodh coinníolach, Ní -> Níor: Níor mhaith leo . . .

  'Sí seo níos nádúrtha, freisin: Níor mhaith leo teanga nua eile a fhoghlaim; ba mhaith leo bualadh le cairde nua as thar lear.

   

  > Ta siad ach ag "trolling" timpeall site seo.

  Nuair a bhíonn an focal timpeall úsáidte mar réamhfhocal, bíonn sé i ngá an thuisil ginidigh timpeall an tsuímh seo. D'fhéadfá an focail Níl a úsáid anseo, freisin. Dhéanfadh sé an abairt níos teinne: Níl siad ach ag 'trolling' timpeall an tsuímh seo.

   

  > Gabh mo leithsceal mo aoibh dona.

  Deirtear Gabh mo leithscéal faoi m'aoibh dhona (your half-story about something, agus ainmfhocal baininscneach é aoibh).

   

  > Ta suil agam an beidh me go brea go luath. :(

  Ní mheasaim go bhfuil an focal arís de dhíth ort, ach sílim go bhfuil sé níos nádúrtha. Also, hopes, thoughts, and reported speech take go leis an urú: Tá súil agam go mbeidh mé go breá arís go luath.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Gaelic (Irish)

  Show More