Site Feedback

Chào bạn

Chào bạn,

bạn có khoẻ không ?

Tôi muốn học tiếng việt bó̉i vì tôi yêu Việt Nam
nhưng tôi không th̀ời gian

tôi làm ớ Lyon trong công ty của Pháp

tôi là mới ớ Lyon trong thành phố

đa nấu thức phẫm của Việt Nam (phớ bò và gà và chả giò)

tạm biết

̣́́́̃̉

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Chào bạn,
  Bạn có khoẻ không ?
  Tôi muốn học tiếng Việt bó̉i (bởi) vì tôi yêu Việt Nam nhưng tôi không th̀ời (thời) gian.
  Tôi làm việc (ở) Lyon trong công ty của Pháp.


  Tôi là người mới ớ Lyon trong thành phố.

  You should say: Tôi vừa mới chuyển đến (sống tại) Lyon.


  Tôi đa (đã) biết/có thể nấu thức phẫm (thực phẩm) của Việt Nam (phớ (phở) bò, gà và chả giò)

  Thực phẩm: food, món ăn: dishes

  You should say: Tôi đã có thể nấu món ăn (của) Việt Nam như là phở bò, gà và chả giò.


  Tạm biết (biệt).

   

  Chào bạn,

  Dạo này bạn thế nào?

  Tôi muốn học tiếng việt bó̉i vì tôi yêu Việt Nam
  nhưng tôi không có th̀ời gian .

  tôi làm ớ Lyon trong một công ty của Pháp

  tôi mới đến sống ở thành phố Leon

  đã từng nấu qua món ăn truyền thống của Việt Nam (phở bò, gà và chả giò).

  Tạm biệt.

  ̣́́́̃̉

  Chào bạn

  Chào bạn,

  bạn có khoẻ không ?

  Tôi muốn học tiếng việt bó̉i vì tôi yêu Việt Nam
  nhưng tôi không th̀ời gian

  tôi làm ớ Lyon trong công ty của Pháp

  tôi là mới ở trong thành phố Lyon

  đã nấu thực phẩm của Việt Nam (phở bò và gà và chả giò)

  tạm biệt

  ̣́́́̃̉

  Chào bạn

  Chào bạn,

  bạn có khoẻ không ?

  Tôi muốn học tiếng việt bó̉i bởi vì tôi yêu Việt Nam
  nhưng tôi không th̀ời gian

  tôi làm Lyon, trong một công ty của Pháp

  tôi là mới ớ Lyon trong thành phố. Tôi mới đến sống ở thành phố Lyon (I have just moved to Lyon)/ Sống ở Lyon là điều mới mẻ với tôi (Living in Lyon is something new to me= I'm new to Lyon)

  Tôi đa nấu có thể nấu(can cook)/ đang nấu (am cooking)/ đã nấu (cooked) thức phẫm ăn của Việt Nam (phớ phở bò và gà và chả giò) [Thức ăn≈ món ăn: a dish, dishes. Thực phẩm: food]

  tạm biết biệt

  ̣́́́̃̉

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More