Site Feedback

Xin chào

Tôi là người Ý. Tôi học tiếng Việt khoảng năm tháng. Tiếng Viết khó học, nhưng đẹp và thú vì quá.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đi Việt Nam chưa. Nhưng tôi đã xem nhiều phim Việt Nam.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin chào

  Tôi là người Ý. Tôi học tiếng Việt khoảng năm tháng. Tiếng Viết khó học, nhưng hay và thú vị quá.
  Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đi Việt Nam cả.Nhưng tôi đã xem nhiều phim Việt Nam rồi.

  Xin chào

  Tôi là người Ý. Tôi đã học tiếng Việt khoảng năm tháng rồi. Tiếng Viết khó học (,)  (We do not use comma before or after "but", "and", "or") nhưng đẹp và thú vị quá.


  Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ (đi) đến / tới Việt Nam chưa(.) Nhưng tôi đã xem nhiều phim Việt Nam (rồi).

   

  You can also write the last sentence like this:

  - (Tôi đã) xem nhiều phim Việt Nam (rồi) nhưng tôi chưa bao giờ đến Việt Nam (cả).

   

  Hello Megumi,

  I'm Vietnamese. I'm so happy that you think Vietnamese is beautiful and interesting. I'd love to make friend with you so that I can help you learn Vietnamese (and you can also help me learn Italian). :)

  Regards,

  Caroline (My English name).

  Xin chào

  Tôi là người Ý. Tôi đã học tiếng Việt khoảng năm tháng. Tiếng Viết khó học, nhưng đẹp và thú vị quá.
  Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đi (tới) Việt Nam chưa. Nhưng tôi đã xem nhiều phim Việt Nam.

   

  Good luck.

  Xin chào

  Tôi là người Ý. Tôi học tiếng Việt  được khoảng năm tháng. Tiếng Viết khó học, nhưng đẹp và thú vị quá.
  Tuy tôi chưa bao giờ đến Việt Nam, nhưng tôi đã xem rất nhiều phim Việt Nam.

   

  sono Hằng, e sono Vietnamita. Studio l'italiano cerca un'anno. Ma non imparo bene quindi possiamo aiutarci a studiare la lingue. ok? e la tua vietnamita è brava:)

  Xin chào

  Tôi là người Ý. Tôi học tiếng Việt khoảng năm tháng. Tiếng Viết khó học, nhưng đẹp và thú  vị quá.
  Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đi Việt Nam chưa. Nhưng/ Tuy nhiên, tôi đã xem nhiều phim Việt Nam.

   

  Xin chào bạn, tôi có nghe nhiều về Ý và tiếng Ý. Tiếng Ý là ngôn ngữ của tình yêu, nghe rất hay. Tôi cũng thích ẩm thực Ý. Tôi rất mong sẽ có dịp đến Ý để tham quan đất nước tuyệt đẹp ấy. Còn bạn, bạn tiếng Việt đẹp ở điểm nào? ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More