Site Feedback

first time

Konnichiwa. Watashi wa Chinugisu desu. watashi no oto:san wa kensetsusha de desu.
watashi no oka:san wa shufu de desu.
Kino: firumu wo mita. Kono firumu wa omoshirokatta. Kyo: toshi ni ikimashita.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Japanese

  Show More