Site Feedback

Խենթանում եմ...

Խենթանում եմ ու հասկանում, Որ կարոտը մի գույն ունի ու դա գույնն է քո աչքերի... Որ թախիծը մի ձև ունի ու դա ձևն է քո աչքերի... Ու ես այսօր հասկանում եմ, nր անսահման խենթությունն էլ ունի սահման, ՈՒ սահմանին Դու ես կանգնած....

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Խենթանում եմ...

  Խենթանում եմ ու հասկանում,
  Որ կարոտը մի գույն ունի
  ՈՒ դա գույնն է քո աչքերի...
  Որ թախիծը մի ձև ունի
  ՈՒ դա ձևն է քո աչքերի...
  Ու ես այսօր հասկանում եմ,
  Որ անսահման խենթությունն էլ
  ունի սահման,
  ՈՒ սահմանին
  Դու ես կանգնած....

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Armenian

  Show More