Site Feedback

Mình muốn dịch từ tiếng việt qua tiếng trung câu này..ai biết không??

1. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sau 3 tuần đi thực tập. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ và tự hào vì mình đã được đứng trên bục giảng để truyền thụ những tri thức rất cần thiết cho các em học sinh tiểu học. Nhưng chỉ có điều chúng tôi còn thiếu nhiều kiến thức thực tế cho nên không thể không ảnh hưởng đến học tập.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More