Site Feedback

DỊCH TỪ VIỆT QUA TRUNG

Nền kinh tế của nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi mới nhưng cũng đang có rất nhiều thách thức ở phía trước. Trong những tháng vừa qua giá lương thực, thực phẩm liên tục leo thang, nhất là giá xă...

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More