Site Feedback

Om utbildning på nätet

 

Jag har skrivit den här texten för att förbereda mig till provet i svenska.

De senaste åren har utbudet av kursen som bedrivs på nätet expanderat kraftigt. Mer och mer högskolor och universiteter erbjuder hela programmena på distans. Föreställer utbildning på nätet framtiden av all undervisning eller handlar det bara om en ytterligare IT-bubbla?

Ortsoberoende utbildning har åtskilliga fördelar som berikar den klassiska undervisningen. Först kan man studera nästan var och när som helst under förutsättning att man har en dator och rimligt snabb internetuppkoppling till sitt förfogande. Detta leder till att betydligt mer individer kan läsa kurser och att ett lärande för livet inte bara blir en utsliten fras. Sedan kan de skolor bespara avsevärda beloppen genom att utföra åtminstone en del av deras kurser på nätet. På detta sätt undviker de höga kostnader som hyran, el och vattnet osv. Dessutom kan deras anställda utnyttja möjligheten att arbeta hemifrån. Ortsoberoende utbildning ger alltså väsentligt mer frihet och flexibilitet både åt studenter och lärare.

Naturligtvis väcker de flesta uppfinningar ocskå en rad frågetecken. Utbilldning på distans kräver mycket självständiga studenter och ännu kunnigare lärare som är insatt i IT-pedagogik och e-lärande. Vad gäller nackdelar framhävas ofta att det finns brister i förhållandena mellan lärare och studenter. Denna förhållandena kan i den klassiska kursen betydligt underlätta samarbete och ömsesidig förståelse. Vidare kan ett tämligen opersonligt sätt att läsa förhindra studenter att knyta värdefulla kontakter med varandra som kan påverka deras framgång senare. Till slut hänvisar somliga kritiker till att läsa texter på skärmen långa timmar kan vara skadligt för ögonen.

Det råder ingen tvivel på att e-lärande inte drar med bara förmåner. På samma sätt som ytterligare upptäckten dras också utbildning på nätet med en rad barnsjukdomar. Å ena sidan innebär flexibiliteten större disciplin och motivation å andra sidan detta erfordrar oerhört viktiga insatser av välutbildade lärare. Besparingar borde inte vara den mest angelägen orsak för att främja e-lärandet. Med en lämplig förberedelse och stöd av myndigheter kan detta verkligen revolutionära framtidens samhället.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Swedish

  Show More