Site Feedback

I'm a beginner :D

Hi, I'm Phương. You can call me Joli. I'm from Viet Nam and I'm 17 years old.
I really like Korean and Jappanese, so i signed up italki.

I hope i can learn a lot from this website! :D

------------------

Xin chào. Tôi là Phương. Bạn có thể gọi tôi là Joli. Tôi đến từ Việt Nam và tôi 17 tuổi.

Tôi thật sự rất thích tiếng Hàn và tiếng Nhật, vì vậy tôi đã đăng ký vào Italki

Tôi mong là mình có thể học được nhiều thứ từ website này! :D

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  I'm a beginner :D

  Hi, I'm Phương. You can call me Joli. I'm from Viet Nam and I'm 17 years old.
  I really like Korean and Jappanese, so i joined in italki.

  I hope i can learn a lot from this website! :D

  ------------------

  Xin chào. Tôi là Phương. Bạn có thể gọi tôi là Joli. Tôi đến từ Việt Nam và tôi 17 tuổi.

  Tôi thật sự rất thích tiếng Hàn và tiếng Nhật, vì vậy tôi đã đăng ký vào Italki

  Tôi mong là mình có thể học được nhiều thứ từ website này! :D

  I'm a beginner :D

  Hi, I'm Phương. You can call me Joli. I'm from Viet Nam and I'm 17 years old.
  I really like Korean and Japanese, so i signed up italki.

  I hope i can learn a lot from this website! :D

  ------------------

  Xin chào. Tôi là Phương. Bạn có thể gọi tôi là Joli. Tôi đến từ Việt Nam và tôi 17 tuổi.

  Tôi thật sự rất thích tiếng Hàn và tiếng Nhật, vì vậy tôi đã đăng ký vào Italki

  Tôi mong là mình có thể học được nhiều thứ từ website này! :D

  I'm a beginner new member :D

  Hi, I'm Phương. You can call me Joli. I'm from Viet Nam and I'm 17 years old.
  I really like Korean and Jappanese Japanese, so i signed up joined in italki.

  I hope i can learn a lot from this website! :D

  ------------------

  Xin chào. Tôi là Phương. Bạn có thể gọi tôi là Joli. Tôi đến từ Việt Nam và tôi 17 tuổi.

  Tôi thật sự rất thích tiếng Hàn và tiếng Nhật, vì vậy tôi đã đăng ký vào Italki

  Tôi mong là mình có thể học được nhiều thứ từ website này! :D

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More