Site Feedback

Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao?..

Task: Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao? Kể vè một vài sinh hoạt của em trong mùa đó.

Trong bốn mùa thì mình rất thích mùa hè. Tuy ở Na-Uy có bốn mùa nhưng mình cảm thấy mùa đống kéo dài dài 10 tháng và 3 thàng mùa hè. Nói cách khác, thời tiết ở Na-Uy rất lạnh. Do đó mình cảm kích 3 thàng này.

Vào mùa hè mình thường xuyên chơi bóng chuyền, bơi ở biễn hay đánh banh. Mình cũng thích đi tập thể dục vì mình thích chăm sóc cơ thể và sức khóe của mình.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao?..

  Task: Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao? Kể vè một vài sinh hoạt của em trong mùa đó.

  Trong bốn mùa thì mình rất thích thích nhất mùa hè ( In order to answer the superlative question, you should use the phrase "thích nhất" instead of "rất thích" which is used to indecate your favorites, for example: I like noddle very much - Tôi rất thích phở) .

   

  Tuy ở Na-Uy có bốn mùa nhưng mình cảm thấy mùa đống đông kéo dài dài suốt 10 tháng và 3 khoảng 2 thàng tháng mùa hè. Nói cách khác, thời tiết ở Na-Uy rất lạnh. Do đó mình cảm kích 3 thàng này.

  Vào mùa hè mình thường xuyên chơi bóng chuyền, bơi ở biễn biển hay đánh banh. Mình cũng thích đi tập thể dục vì mình thích chăm sóc cơ thể và sức khóe của mình ( This sentence is ok, but a native speaker do not say like that, you can say "Mình cũng thích đi tập thể dụng vì nó rất tốt cho sức khỏe" Just enough!:) 

  In Generally, your writing is very good. 

  Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao?..

  Task: Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao? Kể vè một vài sinh hoạt của em trong mùa đó.

  Trong bốn mùa thì mình rất thích thích nhất ( in order to answer the superlative question you should use the phrase "thích nhất" in stead of "rất thích" which is used to indecate your favorites ) mùa hè. Tuy ở Na-Uy có bốn mùa nhưng mình cảm thấy mùa đống đông kéo dài dài khoảng 10 tháng và 3 thàng tháng mùa hè. Nói cách khác, thời tiết ở Na-Uy rất lạnh. Do đó mình cảm kích ( how wonderful you use this word "cảm kích" is! but it seems quite difficult to catch your point) thàng này.

  Vào mùa hè mình thường xuyên chơi bóng chuyền, bơi ở bãi biễn hay đánh banh. Mình cũng thích đi tập thể dục vì mình thích chăm sóc cơ thể và sức khóe của mình ( The gramma of this sentence is correct but the meaning has a problem, a native speaker do not say like that:)

  In Generally, your writing is good!

  Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao?..

  Task: Trong bốn mùa thì em thích mùa nào nhất, tại sao? Kể vè một vài sinh hoạt của em trong mùa đó.

  Trong bốn mùa thì mình rất thích mùa hè nhất. (It means In four seaons, I like the summer best. Your original sentence is perfect. It is just my recommendation to asnwer for the question "Trong bốn mùa thì em thì em thích mùa nào nhất..")

   

  Tuy ở Na-Uy có bốn mùa nhưng mình cảm thấy mùa đống đông kéo dài dài  suốt 10 tháng và 3 thàng tháng mùa hè.

   

  Tuy ở Na-uy có bốn mùa nhưng mình cảm thấy mùa đông kéo dài suốt 10 tháng và mùa hè kéo dài khoảng 3 tháng. (I used "suốt" to emphasize the long time, and used "khoảng" when I am not sure the exact amount of time)

  Nói cách khác, thời tiết ở Na-Uy rất lạnh. Do đó mình cảm kích 3 thàng tháng này.

  "Cảm kích" is alright. However, if I were you would used the other word like "mong đợi" which means "be looking forward to." 

   

  "Cảm kích" is usually used when you feel moved and fired because of someone's good action, sacrifice. For example, 

  - Tôi cảm kích trước sự hi sinh dũng cảm của anh chiến sĩ. I'm moved and fired by the courageous sacrifice of a combatant

  Vào mùa hè mình thường xuyên chơi bóng chuyền, bơi ở biễn biển hay đánh banh. Mình cũng thích đi tập thể dục vì mình thích chăm sóc cơ thể và sức khóe khỏe của mình.

   

  Mình cảm thấy vui vì bạn đang học ngoại ngữ của nước mình. Khi nào ghé thăm Sài Gòn thì nhớ liên lạc mình nhé.

  Cố lên. \\^_^//

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More