Site Feedback

Բարև բոլորին:

Անունս Վինիսիուս է: Քսանհինգ տարեկան եմ և Բրազիլիայից եմ: Ապրում եմ Սան Պաուլոյում:
Մի քիչ հայերեն խոսում: Սովորել եմ համալսարանում:
Ուզում եմ բարելավել իմ վատ հայերեն:


Ծանոթանա՜նք:

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Բարև՛ բոլորին:

  Անունս Վինիսիուս է: Քսանհինգ տարեկան եմ և Բրազիլիայից եմ: Ապրում եմ Սան Պաուլոյում:
  Մի քիչ հայերեն եմ խոսում: Սովորել եմ համալսարանում:
  Ուզում եմ բարելավել իմ վատ հայերենը:


  Ծանոթանա՜նք:

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Armenian

  Show More