Site Feedback

お久しぶりですね。

お はよう ごわいます。 お 久しぶり です から、私 は 満足 して いる なぜなら あなた お 見て いる。パリに 休み が でした でも たくさん 仕事 ありました。今 時間 お 持っています。役立つ の フランス語 出来ます。ちょうど 私 に 尋ねます。

O hayou gozaimasu. O hisashiburi desu kara, watakushi wa manzoku shite iru nazenara anata o mite iru. Pari ni yasumi ga deshita demo, takusan shigoto arimashita. Ima jikan o motte imasu. Yakudatsu no furansugo dekimasu. Choudo watashi ni tazunemasu.
^^
Nadège

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  お久しぶりです(ね)。

  おはよう ごいます。 

  お  久しぶり です から、私 は 満足 して いる なぜなら あなた お 見て いる。

  --> お久しぶりです。また あえて うれしい です。sounds more natural.

   

  パリでは 休み(or 祭日[さいじつ]) でした でも(私には) たくさん (の) 仕事 ありました。

  は すこし 時間 お 持っていあります。

   

  役立つ の フランス語 出来ます。ちょうど 私 に 尋ねます。 

  --> もし フランス語 を 勉強する ために たすけが ひつよう なら、おてつだい します。私に きいて(or 尋ねて) ください。


  Ohayou gozaimasu. Ohisashiburi desu. Mata aete ureshii desu. Pari dewa yasumi(or saijitsu) deshita. Demo (watashi niwa) takusan (no) shigoto ga arimashita. Ima wa sukoshi jikan ga ari masu.  Furansugo wo benkyou suru tame ni tasuke ga hitsuyou nara otetsudai shimasu. Watashi ni kiite (or tazunete) kudasai.

   

  Hi. Since it's been a while, I'm happy to see you. In Paris, it was vacation but i had a lot of work. Now I have some time. If you need some help to study French, I can help you. Just ask me. Nadège ( Thank you for your help.

  Nadège

   

   

  Hi Nadège, 

  Thank you for your English sentences. I hope this helps you. 

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Japanese

  Show More