Site Feedback

Cebuano now on Google Translate

  OOPT

Cebuano on Google sa paghubad
Cebuano magpatay na lang nga dugang pa sa Google paghubad. Mao kini ang maayong balita alang kanako. Kini hunong hapit imposible sa pagpangita sa pagtuon nga mga materyales. Kini mao ang usa ka Google nga hubad gikan sa Iningles. Ako naghinam-hinam nga sa pagtan-aw, sa unsa nga paagi nga maayo sa paghubad mao ang. Salamat sa inyong tabang ...

Cebuano on Google Translate
Cebuano has just been added to Google Translate. This is good news for me. It has been almost impossible to find studying materials. This is a Google translation from English. I am excited to see, how good the translation is. Thank you for your help ...

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Other

  Show More